logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego do udziału w konsultacjach społecznych projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje trwają do dnia 24 września 2018 r. 

Projekty rozporządzeń są dostępne na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów:

1. Projekt rozporządzenia w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego

2. Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru rocznego sprawozdania merytorycznego oraz uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działaności organizacji pożytku publicznego

3. Projekt w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego

4. Projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kontroli organizacji pożytku publicznego

5. Projekt rozporządzenia w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

6. Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

7. Projekt rozporządzenia w sprawie zamieszczenia informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

8. Projekt rozporządzenia w sprawie uproszczonego wzoru oferty realizacji zadania publicznego i uproszczonego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

logo pfo

ngo konkursy ofert 19 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Skład - Stanowiska - Opinie - Uchwały - Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia - Kontakt

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie

Źródła nie znaleziono