Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr 326/6958/17 z dnia 25 lipca 2017 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru ofert i zdecydował o udzieleniu dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w roku 2017 zadań własnych realizowanych przez organizacje z udziałem środków zewnętrznych. "Dofinansowanie wkładu własnego."

 Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej