Uprzejmie imformujemy, że Uchwałą Nr 343/7383/17 z dnia 26 września 2017 roku, Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał wyboru laureatów Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego pn. " NGO Wysokich Lotów". W tegorocznej edycji zwycięzcami zostali:

1. Kategoria Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa - Stowarzyszenie ESTEKA z siedzibą w Tarnobrzegu;
2. Kategoria Kultura i tożsamość narodowa - "Towarzystwo Miłośników Ziemi Niebyleckiej" z siedzibą w Niebylcu:
3. Kategoria Nauka, edukacja, sport i środowisko - Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich z siedzibą w Mielcu;
4. Kategoria Społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważony rozwój - Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz" z siedzibą w Mołodyczu;
5. Kategoria Gospodarka, rynek pracy - Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Ponadto Zarząd Województwa przyznał dwa wyróżnienia w następujących kategoriach:
1. Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa - Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski z siedzibą we wsi Huzele;
2. Kultura i tożsamość narodowa - Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin z siedzibą w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała NGO Wysokich Lotów.pdf)Uchwała NGO Wysokich Lotów.pdf439 kB