Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Dofinansowanie projektów z zakresu edukacji ekonomicznej

|
Bogumił Drzał

NBP Informujemy, że Narodowy Bank Polski wspiera projekty edukacyjne, które wpisują sie w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. W szczególności celami działalności edukacyjnej NBP są: upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego, kształtowanie postaw sprzyjających jego stabilności i rozwojowi systemu finansowego, zwiększększanie znajomości zagadnień ekonomicznych w społeczeństwie, w tym na temat roli i misji NBP.

Do głównych obszarów tematycznych, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie znajdują się: inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP czy rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych oraz po 45 roku życia. Szczegółowe informacje znajdują sie na Portalu Edukacji Ekonomicznej