Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.