Kulczyk100 000 zł od Kulczyk Foundation: półmetek konkursu na projekty infrastrukturalne. To druga w tym roku edycja konkursu dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni socjalnych, instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego. W pierwszej edycji granty po 25 000 zł otrzymały cztery organizacje.

Fundacja prowadzi na całym świecie akcje, których istotą są inwestycje infrastrukturalne. Większe lub mniejsze, jednak zawsze takie, które są niezbędne dla społeczności lokalnej. Konkurs grantowy skupia sie właśnie na tym, aby budować coś, co staje się katalizatorem pozytywnych zmian. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www. kulczykfoundation.org.pl