logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

160924 organizacjePrzedstawiciele organizacji obywatelskich, reprezentanci rządu oraz samorządowcy spotkali się dziś w Rzeszowie, by po raz pierwszy wziąć udział w obradach Podkarpackiego Forum Obywatelskiego. To spotkanie w założeniu ma stanowić swoistą platformę do wymiany myśli, doświadczeń, planów, a także być katalizatorem wspólnych działań organizacji społecznych i samorządów. Debatę otworzył członek zarządu Stanisław Kruczek, głos zabrał także marszałek Władysław Ortyl.

Nowe przepisy i pieniądze unijne na sfinansowanie projektów dla społeczności lokalnej to  tematy, które szczególnie interesują stowarzyszenia i fundacje działające na Podkarpaciu oraz samorządowców. Odpowiedzią na te potrzeby jest I Podkarpackie Forum Obywatelskie. Pomysłodawcą i inicjatorem forum jest Samorząd Województwa Podkarpackiego, oddział współpracy z samorządami i organizacjami Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego. Współorganizatorem jest Podkarpacka Rada Działalności Pożytku Publicznego. Dzięki współdziałaniu wyżej wymienionych podmiotów, niemal dwustu przedstawicieli organizacji pojawiło się w ostatni weekend września w siedzibie marszałka, by spotkać się m.in. z Wojciechem Kaczmarczykiem, sekretarzem stanu, pełnomocnikiem rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, który przedstawił działania rządu wynikające z realizacji „Programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”.

Debatę rozpoczął Stanisław Kruczek – członek zarządu województwa, podkreślając rolę jaką w przestrzeni publicznej pełnią stowarzyszenia obywatelskie.

- W odezwie na państwa prośby Samorząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o zorganizowaniu tego forum. Stowarzyszenia obywatelskie są ważnym elementem w życiu społecznym. To właśnie dzięki waszej aktywności, realizowana jest ogromna ilość zadań, często należących do samorządów, które w wielu przypadkach są przez was wyręczane. Bardzo za to dziękujemy – mówił do uczestników forum przedstawiciel zarządu województwa.

Stanisław Kruczek odczytał także list skierowany przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

- Jestem przekonany, że rekomendacje wypracowane podczas podkarpackiego forum w istotny sposób przysłużą się realizacji nowych wyzwań, przed jakimi staną samorządowcy i przedstawiciele organizacji obywatelskich. Staną się także przyczynkiem do dalszego dynamicznego rozwoju województwa  – pisał marszałek Sejmu RP.

Do zgromadzonych zwrócił się także Jerzy Cypryś – Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, zwracając uwagę na życzliwą dla organizacji koniunkturę.

- Dziękuję państwu za inspirację do organizacji tego forum, dziękuję za przyjęcie zaproszenia na to dzisiejsze spotkanie. Chciałbym życzyć, by te obrady wzbogaciły wszystkich nas o potrzebne informacje i dały poczucie, że jest zielone światło dla organizacji prospołecznych – mówił przewodniczący Jerzy Cypryś.

Inauguracje obrad zakończyła Kinga Bielec – przewodnicząca Rady Działalności Pożytku Publicznego.

- Proszę zwrócić uwagę na to, że przewodniczącą Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego jest przedstawicielka organizacji obywatelskich. My wiemy jak rozwiązywać bardzo konkretne problemy społeczne, jak odpowiadać na bardzo konkretne potrzeby. Mam takie poczucie, że w końcu jesteśmy traktowani przez samorząd wojewódzki po partnersku. W końcu nasz głos zaczyna być słyszalny – mówiła Kinga Bielec.

Część forum stanowiły panele, podczas których w mniejszych grupach uczestnicy mogli położyć większą uwagę na obszar ich specjalizacji. Wynikiem ich pracy mają być rekomendacje, będące wskazaniem obszarów na linii samorząd – organizacje obywatelskie, które można poprawić.

Dodatkiem do forum był piknik obywatelski, na którym wystawcy ze spółdzielni socjalnych i Zakładów Aktywności Zawodowej sprzedawali rękodzieło, produkty regionalne i wyroby własnej produkcji. Stoiska ubarwiły plac przed urzędem marszałkowskim.

Drugą część forum otworzył swoim wystąpieniem marszałek Władysław Ortyl.

- Rozwój gospodarczy nie może być skuteczny i efektywny z zaniedbaną sferą społeczną. Jest taki czas, że organizacje obywatelskie muszą być zauważane przez tych, którzy za rozwój gospodarczy odpowiadają. Współpraca musi przybierać dogodne formy dla organizacji. Konieczna jest pewna solidarność w działaniu, nie tylko między samymi organizacjami, ale w główniej mierze w relacjach z samorządem. Partnerskie traktowanie formacji obywatelskich staje się dla samorządu nakazem – tłumaczył potrzebę dialogu obywatelskiego Władysław Ortyl.

Ostatnim akcentem forum było podpisanie listów intencyjnych między Radą Działalności Pożytku Publicznego a Radiem Rzeszów i TVP Rzeszów. Głównym założeniem listu jest współpraca podmiotów na rzecz budowy lepszych relacji i pogłębiania wzajemnego zaufania pomiędzy samorządem województwa, a organizacjami obywatelskimi z terenu Podkarpacia. List sygnowali przewodnicząc Rady Działalności Pożytku Publicznego Kinga Bielec, Józef Matusz - prezes TVP Rzeszów i Przemysław Tejkowski – prezes Radia Rzeszów.

           

Zapraszamy do odwiedzin strony www.ngo.podkarpackie.pl, która służy wymianie informacji między samorządem wojewódzkim a podkarpackimi stowarzyszeniami i fundacjami. Znajdują się tam również bieżące informacje o działalności Podkarpackiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Michał Mielniczuk
fot. Michał Mielniczuk
biuro prasowe UMWP

 

logo pfo

ngo konkursy ofert 19 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Skład - Stanowiska - Opinie - Uchwały - Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia - Kontakt

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie