Ministerstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zasdania publicznego pn. "Międzynarodowa wymiana młodzieży". Celem konkursu jest wspieranie wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael, których szczegółowy zakres i wymagania organizacyjne znajdują sie w Regulaminie konkursu. Oferty nalezy składać do 27 kwietnia 2016 r.

Ostatecznym beneficjentem konkursu jest młodzież polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rówieśnicy z krajów partnerskich.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MEN: https://bip.men.gov.pl/strony/miedzynarodowa-wymiana-mlodziezy-konkurs-nr-de-wzp-262-1-3-2016.html