ngo podkarpackie 160Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego zapraszają organizacje pozarządowe z terenu podkarpacia do wzięcia udziału w II Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Wojewdztwa Podkarpackiego "DZIEDZICTWO - PAMIĘĆ - TOŻSAMOŚĆ", który odbędzie się 19 maja 2016 r.

  Głównym celem kongresu będzie stworzenie możliwości wymiany doświadczeń wśród uczestników oraz nabycia wiedzy i kompetencji z zakresu praw autorskich, praw wydawniczych, metodologii prowadzenia badań historycznych, źródeł pozyskiwania funduszy na działalność statutową. Ponadto będzie on okazją do promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego Podkarpacia oraz zwrócenia uwagi na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością.

Zgłoszenia udziału w Kongresie przyjmowane są do 31 marca br. Szczegółowe informacje oraz karta uczestnictwa znajdują sie w załączniku.