ngo podkarpackie 160Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Wojewódzki Urząd Pracy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Sali Audytoryjnej UM w Rzeszowie przy al. Cieplińskiego 4.

Tematem spotkania będzie:

 1. Możliwość pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego "wkładu własnego" do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Przedstawienie zasad wnioskowania o dotacje oraz informacji o planowanych do ogłoszenia przez ROPS w Rzeszowie w 2016 roku konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach:
  • Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
   2014-2020,
  • -Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016,
  • -Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014–2020,
  • -Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2020,
  • -Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej
   na lata 2014-2020,
  • -Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

   Ponadto, podczas spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprezentują planowane do ogłoszenia w 2016 roku konkursy skierowane do organizacji pozarządowych w ramach nowej perspektywy finansowej.

  • Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonywać do dnia 19 stycznia 2016 r. pod numer telefonu: 605 082 144 , 17 747 63 14, 17 747 68 50

  • Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące organizacji spotkania prosimy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.