ngo-podkarpackie-160Uprzejmie informujemy, że Uchwałą Nr XVI/284/15 z dnia 30 listopada 2015 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął Program współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Szczegółowe informacje znajdują sie w Biuletynie Informacji Publicznej