DSC 0030Główne założenia regulaminu oraz rodzaje zadań publicznych objetych dofinansowaniem - pod takim hasłem 26 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło sie spotkanie informacyjne dotyczące możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016. Zasady wnioskowania o dodacje oraz najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu oferty wszystkim zebranym przedstawił pan Piotr Marzęda - Ekspert oceniający oferty w ramach FIO.

W spotkaniu wziął udział Członek Zarządu Stanisław Kruczek, który w swoim krótkim wystąpieniu podkreślił stale rosnącą rolę oerganizacji pozarządowych, jako partnera dla samorządu w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Na koniec podziękował przedstawicielom NGO-sów za liczny udział w spotkaniu i zachęcił do aktywnego działania na rzecz społeczności województwa podkarpackiego.
Poniżej zamieszczamy prezentacje przedstawione na spotkaniu przez pana Piotra Marzędę