RPOWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotyczy on aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do rozdysponowania jest 35  mln zł.


Szczegółowe informacje można znaleść w Serwisie Informacyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego:
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/504-8-1-aktywna-integracja-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym