logo samorzad

mapa stronykontaktniepelnosprawni

org-pozarzadowe-ngo-header

 

1procent 

Zamów newsletter NGO

RPOWojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił kolejny konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Dotyczy on aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Do rozdysponowania jest 35  mln zł.


Szczegółowe informacje można znaleść w Serwisie Informacyjnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego:
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/504-8-1-aktywna-integracja-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym

I Podkarpackie Forum Obywatelskie

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2017 roku 

rdpp-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego
Kontakt
- Stanowiska - Opinie - Uchwały -
Protokoły
Zespół ds. służby zdrowia

 

 

kombatant-300xl

Posiedzenia - Protokoły - Regulamin - Skład - Kontakt

 

dokumenty do pobrania

Aktualności ngo.pl - podkarpackie