IMG 1548Założenia Programu współpracy oraz formy wsparcia Samorządu Województwa dla organizacji pozarządowych" – pod takim hasłem w piątek 30 października w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Podkarpackiego z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Celem spotkania było przedstawienie głównych założeń Programu współpracy na 2016 rok, przedstawienie form wsparcia Samorządu Województwa dla organizacji pozarządowych oraz zebranie od przedstawicieli trzeciego sektora uwag i wniosków dotyczących programu współpracy.
W spotkaniu wziął udział Członek Zarządu Stanisław Kruczek, który podkreślił stale rosnącą rolę organizacji pozarządowych, jako partnera dla samorządu w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych. Wskazał na fakt, że wiele zadań samorządu powinno być realizowanych za pośrednictwem trzeciego sektora. Zwrócił także uwagę na duży wkład organizacji pozarządowych w budowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wypełnianie przestrzeni między obywatelami a samorządem. Na koniec podziękował przedstawicielom NGO-sów za udział w spotkaniu i zachęcił do aktywnego włączenia się w dyskusję na temat nowych form wsparcia samorządu dla organizacji.