RPOUprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie organizuje cykl szkoleń dotyczących wsparcia dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe informacje znajdują sie na Portalu Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/#/10620=2837