fundInformujemy, że została ogłoszona tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W konkursie o dotacje do 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych planujące załozyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do 20 tyś. mieszkańców.

Projekty mogą być realizowane pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 20165 roku. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rzwój u młodych ludzi (13-19 lat) z małych miejscowości, umiejętności społeczne przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji.

Wnioski można składać do 5 listopada 2015 r., do godziny 12.00. Szczegółowe informacje znajduja się na stronie www.rownacszanse.pl