FIO MPiPS logo1Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Konkurs FIO 2016. Nabór w Priorytecie 3 i 4 trwa od 1 września 2015 do 23 września 2015 do godz. 16.15. Natomiast nabór w Priorytecie 2 będzie trwał od 1 grudnia 2015 do 7 stycznia 2016 do godz. 16.15. Oferenci którzy złożą ofertę w Priorytecie 3 lub 4 (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działan Systemowych) nie moga składać ofert w Priorytecie 2.

W związku z powyższym informujemy, że 26 listopada 2015 r., o godz. 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego odbędzie się spotkanie z beneficjentami w ramach Konkursu FIO 2016. Spotkanie poprowadzi pan Piotr Marzęda - Ekspert oceniający oferty w ramach FIO 2016.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie www MPiPS - http://www.pozytek.gov.pl/Ogloszenie