IMG 5611W dniu 10 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w ramach IX posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego odbyło się szkolenie nt.: „Zasady współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych – wspólna realizacja zadań publicznych”, skierowane do Jednostek Samorządu Terytorialnego i organizacji pozarządowych.

Wszystkich zebranych przywitała pani Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, która zauważyła jak ważną rolę w życiu społecznym pełnią organizacje pozarządowe. Pani Wicemarszałek zachęcała Jednostki Samorządu Terytorialnego, aby decydowały się zlecać zadania własne do realizacji organizacjom pozarządowym. Dzięki takiej współpracy można osiągnąć wspaniałe efekty. Szkolenie przeprowadził Pan Artur Gluziński, jeden z najbardziej doświadczonych kontrolerów NGO.

Anna Tworz
Kancelaria Zarządu