pnwmUprzejmie informujemy, że 22 maja 2015 r. w Przemyślu odbędzie się spotkanie informacyjno-kontaktowe Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Spotkanie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych pozaszkolną wymiana młodziezy z województwa podkarpackiego.

Głownym celem spotkania będzie przekazanie uczestnikom podstawowych informacji o tym, jak zorganizować polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w ramach wymiany pozaszkolnej oraz czy i jak tego typu przedsięwziecie może otrzymać dotację z PNWM. Uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do pracy z młodzieżą podczas międzynarodowych projektów wymiany pozaszkolnej.

Udział w spotakniu jest bezpłatny.

Ważnym aspektem spotkania jest ponadto poznanie innych lokalnych organizacji przeprowadzających lub planujących polsko-niemieckie projekty dla młodzieży oraz wymiana doświadczeń.

 

Informujemy również o możliwościach wspierania polsko-niemieckich spotkań młodzieży w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz projektów trójstronnych z Ukrainą.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej:

http://www.pnwm.org/aktualnosci-i-projekty/projekty-pnwm/spotkania-informacyjno-kontaktowe-pnwm-w-krakowie-i-przemyslu/