mkidn 01 cmykW związku z toczącymi sie pracami, zmierzającymi do uruchomienia naboru wniosków w ramach VII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury" Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że rozpoczęto konsultacje publiczne projektu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotowy dokument znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN w zakładce "Legislacja". Ewentualne uwagi należy zgłaszać w terminie do 4 maja br., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MKiDN : http://bip.mkidn.gov.pl/pages/legislacja/wykaz-projektow-poddawanych-konsultacjom-publicznym/projekt-rozporzadzenia-ministra-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-sprawie-udzielania-pomocy-na-kulture-i-ochrone-dziedzictwa-kulturowego-w-ramach-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020.php