Dnia 19 lutego 2015 roku od godz. 900 w budynku przy ul. Leopolda Lisa Kuli 13 pokój nr 40, odbędzie się posiedzenie, powołanej Uchwałą Nr 21/407/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2015 r., Komisji konkursowej do opiniowania ofert w 2015 roku.

Komisja zaopiniuje oferty złożone w ramach konkursów na: „Wyprawy w świat teatru” oraz „Tadeusz Kantor z Wielopola w Świat”, których nabór upłynął 9 stycznia 2015 r.