Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego informuje, iż 30 stycznia 2015 r. upłynął termin zgłaszania kandydatów na przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych w Komitecie Monitorującym Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.

W terminie spłynęło 5 zgłoszeń, z czego 4 spełniły warunki formalne.

Na spotkaniu w dniu 10.02.2015 r. Wojewódzka Rada Pożytku Publicznego zweryfikowała, czy:

  • zgłoszenie zostało przesłane w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o naborze kandydatów;
  • kandydat spełnia warunki określone w ogłoszeniu o naborze;
  • kandydat złożył stosowne oświadczenia.
  • Po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego w drodze głosowania zdecydowała o wyborze kandydata na członka Komitetu Monitorującego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020.

    Zatwierdzone zostały następujące kandydatury:

    Pani Elżbieta Sarzyńska - członek Komitetu Monitorującego PLSK 2014-2020 – przedstawiciel Stowarzyszenia B4 z Rzeszowa;

    Pan Józef Lachcik - stały zastępca członka Komitetu Monitorującego PLSK 2014-2020 – przedstawiciel Izby Rzemieślniczej z Rzeszowa.