Samorząd Województwa Podkarpackiego

Kancelaria Zarządu

DYREKTOR
Katarzyna Sołek

adres: aleja Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
telefon: 17 860 67 46
email: kz@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

W skład Kancelarii Zarządu wchodzi między innymi Oddział współpracy z samorządami i organizacjami. Oddział ten współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zrzeszeniami oraz związkami reprezentującymi administrację publiczną oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Menu