Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Uprzejmie informujemy, że 7 marca 2023 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyznał stypendia twórcze osobom zajmującym się twórczością artystyczną w dziedzinie teatru, muzyki i sztuk wizualnych.

Uchwała Nr 468/9729/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie przyznania stypendium twórczego (docx, 20 KB)

Poniżej prezentujemy sylwetki tegorocznych stypendystów oraz opisy ich projektów


Pani Monika Janik-Hussakowska, aktorka, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie, kierunek: aktorstwo dramatyczne. W latach 2016-2022 wykreowała role w spektaklach Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku i prezentowanych w najważniejszych ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach teatralnych, m.in.: Festiwal Boska Komedia w Krakowie, Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, Rzeszowskie Spotkania Teatralne i Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Stypendystka Marszałka Województwa Pomorskiego w dziedzinie kultury i Stypendystka ZAiKS-u w 2021 r. Laureatka Specjalnej Nagrody Aktorskiej za rolę Porcji w spektaklu „Kupiec wenecki” w reżyserii Szymona Kaczmarka w ramach Kaliskich Spotkań Teatralnych w 2020 r.   

Stypendium twórcze na realizację autorskiego projektu pt. „My, Stalowa Lova” w dziedzinie: teatr/animacja i edukacja kulturalna – cykl warsztatów teatralnych przygotowujących młodzież szkół ponadpodstawowych do wystawienia spektaklu na kanwie historii prawdziwych starszego pokolenia Stalowej Woli.


Pani Julia Rut – artystka plastyk, absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Sztuk Pięknych w Pracowni Druku Płaskiego i Litografii oraz Pracowni Projektowej. Prezentuje swoje prace na wystawach zbiorowych i indywidualnych w latach 2019-2022, m.in.: w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej w Radomiu, na Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach, na Biennale Litografii w Belgradzie, w Studio Dzieł Wizualnych w Berlinie, w Galerii Sztuki NTNU w Tajwanie. Uczestniczka projektu ŁUKASIEWICZ.ART z autorskim przedsięwzięciem pt. „wy(trwanie)” w 2022 r.

Stypendium twórcze na realizację autorskiego projektu pt. „10/10” w dziedzinie: sztuki wizualne – wykonanie cyklu grafik, ukazujących postaci związanych ze światem teatru, filmu, muzyki i nauki, wywodzących się z Podkarpacia. Na finał odbędzie się wystaw prac i premiera publikacji artystycznej.


Pan Rafał Kleszcz – student Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, kierunek: instrumentalistyka, klarnet. Laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych w latach 2019-2022, nagrodzony Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Klarnetowym Silverstein w USA, zdobywca I miejsca w V Międzynarodowym Konkursie Klarnetowym w Lizbonie i I miejsca w Konkursie Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Członek Akademii Orkiestrowej Kameralnej Filharmonii w Pradze. Stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Programu „Młoda Polska” Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Stypendysta Zarządu Województwa Podkarpackiego „Nie zagubić talentu” w 2015, 2016 i 2018 r.

Stypendium twórcze na realizację autorskiego projektu pt. „Realizacja nagrań, wydanie płyty wraz z zamieszczeniem utworów w przestrzeni wirtualnej” w dziedzinie: muzyka – powstaną kompozycje Krzysztofa Pendereckiego na klarnet i fortepian oraz klarnet solo.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zgłoszonych projektów! Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną dziedzictwa narodowego w następujących dziedzinach:

 1. sztuki wizualne,
 2. muzyka,
 3. taniec,
 4. teatr,
 5. film,
 6. literatura,
 7. ochrona materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
 8. animacja i edukacja kulturalna.

Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2022 roku.

Wnioski o stypendium należy przesyłać na adres korespondencyjny:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,

al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Stypendium twórcze w dziedzinie kultury”

lub

składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie decyduje o terminowym złożeniu wniosku.

Regulacje prawne i wzory formularzy:

 1. Uchwała Nr 442/9091/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną dziedzictwa narodowego na realizację projektu twórczego w roku 2023 (docx, 26 KB)
 2. Uchwała Nr LIV/918/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i ochroną dziedzictwa narodowego (docx, 34 KB)
 3. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/918/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 r. - Wniosek o stypendium twórcze (docx, 32 KB)
 4. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/918/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 r. – Umowa stypendialna z dnia 2 listopada 2022 r. – Umowa stypendialna (docx, 37 KB)
 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LIV/918/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 r. - Sprawozdanie z realizacji projektuz dnia 2 listopada 2022 r. - Sprawozdanie z realizacji projektu (docx, 26 KB)
 6. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LIV/918/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 r. – Karta zatwierdzenia sprawozdania z dnia 2 listopada 2022 r. – Karta zatwierdzenia sprawozdania  (docx, 23 KB)