Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  


Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, złoconego i polichromowanego kościoła parafialnego w Ulanowie


Wykonanie kompleksowych prac konserwatorskich przy wybranych elementach zabytkowego, XVIII-wiecznego wyposażenia kościoła filialnego (dawny parafialny) pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Boguchwale


Konserwacja i renowacja renesansowego Pałacu Biskupiego


Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie

 • dokumentacja (plik zip. rozmiar 98 MB, dokumentacja podmiotu zewnętrznego)
 • ogłoszenie (plik docx, rozmiar 39 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)
 • formularz oferty (plik docx, rozmiar 42 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)
 • wzór umowy (plik docx, rozmiar 38 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)

Konserwacja i restauracja polichromii w kościele parafialnym pw. Świętej Doroty w Markowej oraz prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu wokół kościoła

 • dokumentacja (plik zip. rozmiar 22 MB, dokumentacja podmiotu zewnętrznego)
 • ogłoszenie (plik pdf, rozmiar 204 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)
 • formularz oferty (plik docx, rozmiar 45 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)
 • wzór umowy (plik pdf, rozmiar 240 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)

Konserwacja i restauracja polichromii i detali architektonicznych ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych reliktów posadzki


Konserwacja zabytkowej polichromii we wnętrzu kościoła pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie autorstwa lwowskiego malarza Bronisława Gawlika z pierwszej połowy XX w.


Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Maćkowicach


Konserwacja i renowacja renesansowego Pałacu Biskupiego

 • dokumentacja projektowa (plik zip. rozmiar 248 MB, dokumentacja podmiotu zewnętrznego)
 • ogłoszenie (plik pdf, rozmiar 147 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)
 • formularz oferty (plik docx, rozmiar 39 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)
 • wzór umowy (plik pdf, rozmiar 726 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)

Konserwacja techniczna i estetyczna drewnianego, złoconego i polichromowanego kościoła parafialnego w Ulanowie:


 1. Odpowiedzi na pytania i zmiana Ogłoszenia postępowania zakupowego postępowania na konserwację i restaurację polichromii i detali architektonicznych, ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych reliktów posadzki (docx, 40 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)
 2. Nowy formularz oferty (docx, 53 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Podkarpackiego podczas sesji w dniu 21 grudnia 2023 roku przyjął uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


Uchwała NR NR LXIX/1182/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowych zasad i trybu udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (plik DOCX, 21 KB)


Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Podkarpackiego podczas sesji w dniu 27 listopada 2023 roku udzielił dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


Uchwała NR LXVIII/1162/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (plik DOCX, 15,8 KB)


Załącznik do Uchwały NR LXVIII/1162/23 (plik Excel, 12,8KB)Konserwacja i restauracja polichromii i detali architektonicznych ołtarza Matki Bożej i ołtarza Serca Pana Jezusa oraz wykonanie rekonstrukcji i konserwacji oryginalnych reliktów posadzki

 • dokumentacja projektowa (plik zip. rozmiar 17,8 MB, dokumentacja podmiotu zewnętrznego)
 • ogłoszenie (plik docx. rozmiar 70,4 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)
 • formularz oferty (plik docx. rozmiar 53,2 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)
 • wzór umowy (plik docx. rozmiar 68,4 KB, dokument podmiotu zewnętrznego)

Postępowanie zakupowe na rewitalizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Maćkowicach


Unieważnienie postępowania zakupowego na rewitalizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Maćkowicach


Postępowanie zakupowe na rewitalizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Maćkowicach


Postępowanie zakupowe na rewitalizację Zespołu Pałacowo-Parkowego w Maćkowicach


Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Maćkowicach - ogłoszenie postepowania zakupowego.


Dotacje na zabytki w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przyznane!


Uprzejmie informujemy, że 28 sierpnia 2023 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie otrzymało 9 podmiotów na łączną kwotę 19 340 596,00 zł.


Uchwała NR LXIV/1113/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (docx, 17 KB)


Wykaz Beneficjentów, którym została udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego (xls, 13 KB)


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. O dofinansowanie może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 2. posiada istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, sakralnej lub artystycznej oraz dostępności na potrzeby społeczne, kulturalne, edukacyjne i turystyczne,
 3. jest wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Wnioski o dofinansowanie prac związanych w ochroną zabytków można składać w trzech kategoriach wartości dofinansowania:

 • do 150 000 zł
 • do 500 000 zł
 • do 3 500 000 zł.
 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest dostępny na stronie podkarpackie.pl/dla Mieszkańców/Kultura/Rządowy Program Odbudowy Zabytków

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 10 sierpnia 2023 ROKU do godziny 15.30

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Wypełnione wnioski w formie papierowej, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter) lub ul. Lubelska 4 (I piętro).

Jednocześnie wypełniony wniosek (w wersji edytowalnej – Word) należy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW (docx, 15 KB)

UCHWAŁA Nr 512/1083/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (docx, 72 KB)


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza drugi nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

O dofinansowanie może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 2. posiada istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, sakralnej lub artystycznej oraz dostępności na potrzeby społeczne, kulturalne, edukacyjne i turystyczne,
 3. jest wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Wnioski o dofinansowanie prac związanych w ochroną zabytków można składać w trzech kategoriach wartości dofinansowania:

 • do 150 000 zł
 • do 500 000 zł
 • do 3 500 000 zł.
 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest dostępny na stronie podkarpackie.pl/dla Mieszkańców/Kultura/Rządowy Program Odbudowy Zabytków

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 7 sierpnia 2023 ROKU do godziny 15.30

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Wypełnione wnioski w formie papierowej, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter) lub ul. Lubelska 4 (I piętro).

Jednocześnie wypełniony wniosek (w wersji edytowalnej – Word) należy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTKÓW (docx, 15 KB)

UCHWAŁA Nr 509/10729/23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia drugiego naboru wniosków o udzielenie dofinansowania na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (docx, 72 KB)


Poprzez Rządowy Program Odbudowy Zabytków Rząd za pośrednictwem samorządów kieruje wymierną pomoc związaną z poprawą stanu polskich zabytków. Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty. To także bardzo ważne działanie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego. Zabytki wpływają bowiem na turystykę i napędzają rozwój gospodarek lokalnych. Samorząd Województwa Podkarpackiego korzystając z tej możliwości zamierza starać się o uzyskanie dofinansowania na dziesięć zabytków znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. 

UCHWAŁA Nr 474/ 9860 /23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (docx, 16 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 474/9860/23 z dnia 28 marca 2023 r. - Wykaz wniosków wyłonionych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, które będą składane do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (Exel, 16 KB)

UCHWAŁA Nr 469/ 9763 /23 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO w RZESZOWIE z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (docx, 22 KB) 

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 469/9763/23 z dnia 14 marca 2023 - Wykaz wniosków wyłonionych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, które będą składane do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (Exel, 13 KB)

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 469/9763/23 z dnia 14 marca 2023 Wykaz wniosków, które nie będą składane do Prezesa Rady Ministrów, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (Exel, 14 KB)


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na prace związane z ochroną zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

O dofinansowanie może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku, wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być udzielona dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku ruchomym lub nieruchomym, jeżeli zabytek ten spełnia łącznie następujące kryteria:

 1. znajduje się na terenie województwa podkarpackiego,
 2. posiada istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego województwa podkarpackiego ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, sakralnej lub artystycznej oraz dostępności na potrzeby społeczne, kulturalne, edukacyjne i turystyczne,
 3. jest wpisany do rejestru zabytków województwa podkarpackiego lub znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Wnioski o dofinansowanie prac związanych w ochroną zabytków można składać w trzech kategoriach wartości dofinansowania:

 • do 150 000 zł
 • do 500 000 zł
 • do 3 500 000 zł.
 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest dostępny na stronie podkarpackie.pl/dla Mieszkańców/Kultura/Rządowy Program Odbudowy Zabytków

 Do wniosku o dotację należy dołączyć oświadczenia Podmiotu o:

 • zapoznaniu się i zobowiązaniu do stosowania postanowień niniejszych Zasad, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych;
 • zobowiązaniu do przestrzegania przepisów dotyczących dysponowania środkami publicznymi oraz dotyczących pomocy publicznej;
 • wpisie zabytku do rejestru zabytków województwa podkarpackiego lub
  do gminnej ewidencji zabytków,
 • o tytule prawnym do zabytku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 7 MARCA 2023 ROKU do godziny 15.30

 

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.

Wypełnione wnioski w formie papierowej, podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter) lub ul. Lubelska 4 (I piętro).

Jednocześnie wypełniony wniosek (w wersji edytowalnej – Word) należy przesłać na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania: