Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego „Znak Kultury”, nagrody za osiągnięcia w działalności twórczej, artystycznej, upowszechnianiu kultury, ochronie materialnego i niematerialnego dziedzictwa narodowego.

Uchwała Nr 458/9488/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 roku (docx, 23 KB)

Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2023 roku.

Wnioski o nagrody należy przesyłać na adres korespondencyjny:

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów,

z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Wniosek o nagrodę – Znak Kultury”,

lub

składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4.

Data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie decyduje o terminowym złożeniu wniosku.

Regulacje prawne i formularze wniosków

  1. Uchwała Nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (docx, 20 KB)
  2. Uchwała Nr XLIII/731/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (docx, 21 KB)
  3. Uchwała Nr LVI/956/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15.02.2021 r. w sprawie ustanowienia Nagród Marszałka Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (docx, 17 KB)
  4. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2021 r. wraz z uchwałą zmieniającą Nr XLIII/731/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2021 r. - Regulamin Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury” (docx, 34 KB)
  5. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/532/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 lutego 2021 r. – Wniosek o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Podkarpackiego „Znak Kultury” (docx, 27 KB)

ARCHIWUM POPRZEDNIEJ EDYCJI