Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na rok 2021.

Uchwała w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego na 2021 rok POBIERZ w PDF

O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, jeżeli posiadanie to oparte jest o tytuł prawny do zabytku wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

Województwo Podkarpackie w 2021 roku planuje przeznaczyć na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego środki finansowe w wysokości 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych). 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA 28 LUTEGO 2021 ROKU 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy przesłać na adres: 

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
  35-010 Rzeszów
  al. Łukasza Cieplińskiego 4 

lub 

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 (parter). 

Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu. 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 1. Uchwała Nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego POBIERZ w PDF
 2. Załącznik do uchwały Nr XXX/508/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2020 r. – Zasady i kryteria udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego POBIERZ w PDF
 3. WNIOSEK o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku POBIERZ w DOCX
 4. Aktualizacja zakresu oraz kosztorysu prac lub robót budowlanych przy zabytku POBIERZ w DOCX
 5. Wniosek o wypłatę dotacji POBIERZ w DOCX
 6. Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku POBIERZ w DOCX