Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Ludzie przy stole

 


 

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Autor wideo: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP

 

Ruszył specjalny konkurs na zadania, których wspólnym mianownikiem jest promowanie heroicznych działań Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Konkurs został ogłoszony przez zarząd województwa 9 maja, a oferty można składać do 31 maja.

 

O założeniach konkursu oraz o działaniach, jakie zamierza podjąć samorząd województwa w związku z beatyfikacją Rodziny Ulmów, mówili na konferencji prasowej: marszałek województwa - Władysław Ortyl, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP - Robert Godek oraz pełnomocnik Zarządu Województwa Podkarpackiego ds. koordynacji przedsięwzięć związanych z  beatyfikacją Rodziny Umów - Michał Tabisz.

 

Marszałek przypomniał, że decyzją radnych województwa ten rok został na Podkarpaciu ogłoszony rokiem Rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów z Dziećmi. Podkreślał też, że rodzina Ulmów jest symbolem wszystkich Polaków ratujących Żydów, stąd konkurs, który ma przypominać o innych  bohaterskich mieszkańcach Podkarpacia, którzy pomagali Żydom:

 

Tych działań, tych osób jest na Podkarpaciu więcej, więc chcemy je przypomnieć, odnaleźć, zapromować i myślę, że te organizacje pozarządowe, które są przypisane często do danego miejsca i do danej społeczności, bardzo ładnie to uwypuklą i wyeksponują – mówił marszałek Ortyl.

 

W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć upamiętniających i popularyzujących Rodzinę Ulmów oraz innych Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej z terenu obejmującego obszar obecnego województwa podkarpackiego. Przedmiotem konkursu może być dowolna forma wypowiedzi kulturalnej: festiwale, koncerty, filmy, wystawy, programy i warsztaty edukacyjne, konferencje, konkursy. Na realizację zadań konkursowych zarząd województwa przeznaczył 200 tysięcy złotych. Maksymalnie można ubiegać się o 30 tys. zł na zadanie.

 

Nie ma tu ograniczenia minimalnego, mogą być mniejsze projekty, przedsięwzięcia. I też dobra informacja dla organizacji pozarządowych - nie jest wymagany wkład własny – mówił dyr Robert Godek.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano przed 30 czerwca 2023 r. Realizacja zadań konkursowych ma odbywać się od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku. Podmioty uprawnione do składania ofert muszą prowadzić działalność statutową w zakresie kultury. Mogą to być: organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

 

Oprócz informacji o konkursie, podczas spotkania przekazane zostały informacje dotyczące innych działań samorządu województwa, które związane są z obchodami Roku Rodziny Ulmów oraz ich beatyfikacją, która ma się odbyć 10 września. W związku z tym został powołany specjalny zespół roboczy, na czele którego stanął Michał Tabisz:

 

Chcielibyśmy, aby beatyfikacja, która jest ogromnym wydarzeniem o charakterze religijnym, ale także o ogromnej wadze społecznej i obywatelskiej, stała się pretekstem do tego, aby historię rodziny Ulmów i Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej, nie raz jeszcze opinii publicznej zaprezentować, przypomnieć o prawdzie historycznej, jaka jest z tym związana – mówił pełnomocnik zarządu, Michał Tabisz.

 

 

Dlatego zarząd województwa przyjął pod koniec kwietnia plan działań, wśród których znalazły się między innymi takie przedsięwzięcia jak:

 

- Współorganizacja Koncertu „Jednego Serca Jednego Ducha”, którego tegoroczna 21. edycja koncertu będzie mieć wyjątkowy wydźwięk.

- Organizacja widowiska słowno-muzycznego dedykowanego Rodzinie Ulmów przez Filharmonię Podkarpacką w wigilię Mszy Beatyfikacyjnej.

- Zaproszenie oraz kompleksowa koordynacja pobytu na Podkarpaciu przedstawicieli żydowskich rodzin oraz ich potomków, uratowanych przez mieszkańców Markowej
i Podkarpacia.

- Promocja dziedzictwa oraz historii o Rodzinie Ulmów podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie i w Polsce.

- wydarzenia promujące dziedzictwo rodziny Ulmów za granicą m.in. w Brukseli i w Rzymie.

 

Marszałek Władysław Ortyl poinformował też o udziale przedstawicieli samorządu województwa w komitetach organizacyjnych zajmujących się przygotowaniami do uroczystości beatyfikacyjnych, a są  to komitety powołane przez Prezydenta RP, premiera oraz wojewodę podkarpackiego.

 

To wydarzenie, jak i wielkie dziedzictwo rodziny Ulmów, jest ważne, nie tylko w kategorii ilości wiernych, uczestników tej beatyfikacji, ale też z punktu widzenia wagi przesłania, wartości uniwersalnych i wielkiego dziedzictwa z tym związanego, dlatego jest dla nas, jako dla władz regionalnych, najważniejszym wydarzeniem tego roku. Stąd te wszystkie działania – dodał marszałek Ortyl.

 

Galeria zdjęć: