Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej będzie można obejrzeć wyjątkowy wernisaż najlepszych prac malarskich, które powstały w ramach akcji promocyjnej UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 on-line. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy już 5 listopada o godz. 11.00 do gmachu przemyskiego muzeum. W tym samym czasie w muzeum odbędzie się II Międzynarodowe Sympozjum „Drewniane cerkwie obszaru Karpat i wschodniego pogranicza”.

Podczas wystawy zostaną pokazane obrazy, które powstawały w sześciu podkarpackich obiektach znajdujących się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Organizatorami wydarzenia jest Samorząd Województwa Podkarpackiego i Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Odbywa się ono w ramach Wystawa potrwa do 30 listopada br.

Akcja promocyjna UNESCO.ART – Podkarpackie 2020 to inicjatywa województwa podkarpackiego, a jej realizatorem był Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w partnerstwie z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Inicjatywa zrodziła się z myślą o potrzebie popularyzacji miejsc szczególnie cennych kulturowo, które zostały wprowadzone do panteonu dziedzictwa światowego. Chodzi tutaj o podkarpackie obiekty UNESCO, czyli kościoły: w Bliznem i Haczowie oraz cerkwie w: Chotyńcu, Radrużu, Smolniku i Turzańsku. Promocja tego bogactwa kulturowego, które znalazło uznanie w międzynarodowym gremium, pozwoli na stworzenie marki UNESCO na Podkarpaciu. Może okazać się również dodatkowym impulsem do wprowadzania na listę UNESCO kolejnych obiektów.

Pierwotnie akcja miała polegać na jednoczesnej organizacji w sześciu miejscach sześciodniowych plenerów malarskich z udziałem studentów kierunków artystycznych studiujących na rodzimych uczelniach lub też wywodzących się z terenu województwa podkarpackiego, a uczących się na innych uczelniach tego typu w Polsce. Z uwagi na epidemię koronawirusa przedsięwzięcie to odbyło się w formule częściowo zdalnej. W otwartym naborze zgłosiło się 26 studentów kierunków artystycznych z terenu województwa podkarpackiego: Anna Banaś, Rafał Barszczowski, Andżelika Bieniek, Barbara Bodio, Oliwia Bosek, Patryk Brzezicki, Paweł Dyrkacz, Agnieszka Hrycuniak, Dorota Jakubik, Kamil Jasiński, Alicja Kalandyk, Dorota Kasprzyk, Joanna Kołcz, Bożena Kot, Weronika Kuczmarz, Paulina Kula, Sebastian Laszczyk, Julia Lis, Renata Masłyk, Weronika Noworól, Patrycja Paczocha, Oliwia Pawusiak, Rafał Podsobiński, Dominika Surmacz, Katarzyna Tereszkiewicz i Sebastian Wawrzusiak. Komisja ekspercka powołana przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w składzie: dr hab. Magdalena Rabizo-Birek prof. UR (krytyk sztuki), dr hab. Antoni Nikiel prof. UR (przedstawicieli Instytutu Sztuk Pięknych UR); dr Piotr Woroniec (profesjonalny artysta) i Paweł Kraus (przedstawiciel Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego) pod przewodnictwem dr. Roberta Godka, dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego, do udziału w plenerach on-line zakwalifikowała wszystkich kandydatów. Otrzymali oni pakiety podstawowych materiałów malarskich zakupionych ze środków budżetu województwa podkarpackiego.

Plenery malarskie on-line trwały 30 dni i młodzi artyści przy zdalnym wsparciu opiekunów grup plenerowych z Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego wykonali łącznie 57 obrazów. Jurorzy z Komisji eksperckiej wybrali 6 najlepszych prac akcji plenerowej:

  • w grupie plenerowej w kościele w Bliznem(opiekun pleneru: dr hab. Magdalena Uchman, prof. UR) za najlepszą pracę uznano obraz Katarzyny Tereszkiewicz pt. „Plan II”, 2020, 50x50 cm, technika mieszana na płótnie,
  • w grupie plenerowej w cerkwi w Chotyńcu(opiekiun pleneru: mgr Marek Haba) za najlepszą pracę uznano obraz Agnieszki Hrycuniak pod roboczym tytułem „Wnętrze z krzyżem”,
  • w grupie plenerowej w kościele w Haczowie(opiekun pleneru: dr Piotr Woroniec) za najlepszą pracę uznano obraz Doroty Kasprzyk pt. „Kościół w Haczowie”,
  • w grupie plenerowej w cerkwi w Radrużu(opiekun pleneru: dr Kamila Bednarska) za najlepszą pracę uznano obraz Alicji Kalandyk pt. „Z modlitwą”,
  • w grupie plenerowej w cerkwi w Smolniku(opiekun pleneru: dr hab. Marek Olszyński prof. UR) za najlepszą pracę uznano obraz Weroniki Noworól pt. „W drodze do cerkwi II” z serii „Cerkiew w Smolniku”, malarstwo olejne, 100x70, 2020;
  • w grupie plenerowej w cerkwi w Turzańsku(opiekun: dr hab. Antoni Nikiel prof. UR) za najlepszą pracę uznano obraz Sebastiana Wawrzusiaka, pod roboczym tytułem „Cerkiew w Turzańsku”.

Najlepsze prace UNESCO.ART - PODKARPACKIE 2020 stały się własnością województwa podkarpackiego. W okresie wakacyjnym 2021 prezentowane były w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu. Z kolei na początku października na wystawie poplenerowej w Galerii Instytutu Sztuk Pięknych w Rzeszowie zaprezentowano odbiorcom wszystkie prace konkursowe.

Wszystkie te wydarzenia miały na celu promocję inicjatywy samorządu województwa, które będzie kontynuowana pod szyldem PODKARPACKIE.ART. Najbliższa edycja zostanie poświęcona Ignacemu Łukasiewiczowi oraz jego wszechstronnemu dziedzictwu, zaś jej oficjalne ogłoszenie zaplanowano na początek 2022 roku.