Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Mural na ścianie budynku.

 


W tej symbolicznej chwili, kiedy odsłaniamy murale poświęcone generałowi Maczkowi oraz lokalnej bohaterce Simone Brugghe kieruję do Państwa słowa wdzięczności, podkreślając wagę pamięci o wspaniałych, odważnych ludziach i ich heroicznych czynach, które zapisały się w historii naszych narodów, regionów, naszych Małych Ojczyzn. Murale te są z jednej strony naszym hołdem pamięci, a z drugiej swoistym memento, które woła, że wojna może się zdarzyć, nawet jeżeli narody pragną żyć w pokoju – powiedział członek zarządu Stanisław Kruczek w Roeselare w czasie uroczystego odsłonięcia murali poświęconych postaci generała Maczka oraz Simone Brugghe.

Delacja Samorządu Województwa Podkarpackiego wzięła udział w organizowanych w Belgii uroczystościach poświęconych generałowi Stanisławowi Maczkowi, w związku z przypadającą 130. rocznicą urodzin generała. Samorząd Podkarpacia aktywnie włączył się w działania, których koordynatorem jest Ambasada RP w Królestwie Belgii. Chodzi o szereg przedsięwzięć, których celem jest upamiętnienie roli, jaką polski generał odegrał w wyzwalaniu Europy spod niemieckiej okupacji.

W wizycie w Belgii uczestniczyli członek zarządu województwa Stanisław Kruczek, wiceprzewodniczący sejmiku Czesław Łączak, radne województwa: Kamila Piech i Maria  Napieracz oraz Robert Godek, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP.

Dla  nas jako przedstawicieli Samorządu Województwa Podkarpackiego, którego delegacja uczestniczy w tych uroczystościach jest powodem do dumy i zaszczytem, że możemy mieć swój udział w hołdzie pamięci wybitnego polskiego dowódcy. Żołnierski los, pochodzącego z Kresów II Rzeczpospolitej Stanisława Maczka dwukrotnie związał z ziemiami dzisiejszego Podkarpacia. Pierwszy splot dziejów to czas końca I wojny światowej, kiedy toczyły się walki o granice odradzającego się właśnie państwa polskiego a  młody dowódca z determinacją i odwagą walczył na naszej ziemi o jej niepodległość i polskość. Po raz drugi los połączył późniejszego generała z naszą ziemią w czasie wojny obronnej 1939 roku, kiedy wraz ze swymi żołnierzami heroicznie stawiał opór niemieckiej armii zajmującej Polskę, za co został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem  wojskowym  - Krzyżem Orderu Virtuti Militari – napisał marszałek Władysław Ortyl w liście do uczestników uroczystości w Roeselare, gdzie odsłonięte zostały murale poświęcone generałowi.         

Podkarpackie zostało wybrane do włączenia się w projekt Ambasady RP oraz władz miasta Roeselare, który polegał na stworzeniu dwóch murali poświęconych generałowi oraz lokalnej patriotce. Podkarpackie związało się na zawsze z życiorysem generała Maczka, ponieważ przez te ziemie wielokrotnie przebiegał jego szlak bojowy.

Pod koniec I wojny światowej żołnierski los związał generała z Krosnem, podczas wojny polsko-ukraińskiej m.in. z Sanokiem i Ustrzykami Dolnymi, zaś w czasie wojny obronnej 1939 dowodzone przez niego formacje walczyły choćby w bitwach pod Rzeszowem, Łańcutem, a później w obronie Lwowa.

Z kolei harcerka, której wizerunek został umieszczony na muralu wraz z generałem, to Simonne Brugghe. To postać ważna dla Roeselare. Była harcerką, która w trakcie wyzwalania Roeselare we wrześniu 1944 na rowerze przemierzyła całe miasto, lokalizując niemieckie pozycje obronne i przekazując informacje Polakom. Jej informacje miały istotny wkład w zwycięstwo nad Niemcami. Sam generał Maczek powiedział o niej, że „pomogła wyzwolić miasto”.

Mural sfinansowany przez województwo Podkarpackie został wykonany przez artystę z Podkarpacia - Michała Czerko, na podstawie archiwalnego zdjęcia harcerki z S. Brugghe z 1944 r. przedstawiającego spotkanie generała Maczka z lokalną bohaterką. Równolegle, po drugiej stronie bunkra powstał drugi mural sfinansowany przez Województwo Lubelskie, które dołączając jako drugie do projektu również zakontraktowało wspomnianego artystę. Projekt jest spójną artystycznie kompozycją, którą tworzą dwa dzieła po obydwu stronach bunkra. Wizytę w Roeselare w 1969 roku przywołuje właśnie jeden z murali.

Drugi z murali sfinansowała Lubelszczyzna. Obydwa są sygnowane logiem Ambasady RP w Brukseli oraz polskich partnerów przedsięwzięcia: Województwa Podkarpackiego
i Województwa Lubelskiego.

Delegacja Podkarpacia uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu murali, a wcześniej złożyła wieńce pod tablicą upamiętniającą generała Maczka, która znajduje się na ścianie miejskiego ratusza. W uroczystościach uczestniczyli także Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Ambasador RP w Królestwie Belgii oraz minister Jan Kasprzak, prezes Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także władze i mieszkańcy Roeselare.

Delegacja Podkarpacia złożyła także kwiaty na grobach polskich żołnierzy poległych podczas wyzwolenia miasta Tielt w 1944 roku oraz wzięła udział w otwarciu wystawy zorganizowanej przez Związek Kombatantów i Weteranów 1. Dywizji Pancernej. 

 

Galeria zdjęć:

Autor tekstu Aleksandra Gorzelak - Nieduży

Biuro prasowe UMWP

Autorzy zdjęć Rafał Polak

Kancelaria Sejmiku