Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Członkowie obu komitetów spotkali się w Jasionce, aby omówić wstępnie propozycje działań w ramach obchodów Roku Łukasiewicza. W posiedzeniu uczestniczyli samorządowcy z Podkarpacia i województwa małopolskiego, przedstawiciele instytucji kultury, a także instytucji naukowych. Wszyscy są członkami obu komitetów.

Podczas spotkania marszałek Władysław Ortyl, który jest przewodniczącym Komitetu Honorowego obchodów Roku Łukasiewicza podkreślał, że pomysłów na uczczenie wybitnej postaci Ignacego Łukasiewicza jest wiele, mają one różną formę i wymiar, ale ich wspólnym celem jest uhonorowanie patrona 2022 roku.

 

Chcemy godnie uczcić tego wielkiego Polaka, znanego syna podkarpackiej ziemi, gdyż zasługuje na to, aby mówić o jego wspaniałych osiągnieciach. Co ważne, chcemy zaangażować w te działania w sposób szczególny szkoły i młodzież, aby z tych wydarzeń można było czerpać pomysły właśnie w obszarze edukacji i promocji – mówił marszałek Ortyl.

 

Marszałek przedstawił członkom komitetów logo obchodów Roku Łukasiewicza. Omówił również udział Podkarpacia w targach EXPO w Dubaju i przedstawił główne założenia kampanii województwa podkarpackiego w Dubaju, której ambasadorem będzie właśnie postać I. Łukasiewicza. Więcej o tym TUTAJ

Obecna na spotkaniu wojewoda Ewa Leniart mówiła, że propozycje, które przedstawił wstępnie marszałek są bardzo interesujące i wskazała, co jej zdaniem byłoby szczególnie cenne dla regionu:

 

W przestrzeni publicznej powinien pojawić się pomnik Łukasiewicza. W jakim miejscu – to jest oczywiście do ustalenia, takie miejsce zawsze zyskuje wówczas nowe życie, być może udałoby się dołączyć do monumentu atrakcje w postaci multimiedialnej oprawy – mówiła wojewoda.

 

Wojewoda powiedziała również, że ważne dla regionu byłoby ustanowienie nagrody gospodarczej, która promowałaby nowatorskie działanie Łukasiewicza i zdolnych ludzi, którzy podążają podobną drogą.

Wicemarszałek województwa małopolskiego Józef Gawron zapewnił, że województwo małopolskie deklaruje pełną współpracę przy obchodach:

 

Jeśli jakieś pomysły zyskają już konkretne ramy to chcemy w to wejść, żeby nie zawęzić tych obchodów do Podkarpacia, a rozwinąć je także na województwo małopolskie – mówił wicemarszałek Gawron.

 

Mariusz Ruszel – prezes zarządu w Instytucie Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza mówił o publikacji, która powstała w języku angielskim, a która byłaby wartościową pozycją do zaprezentowania na EXPO w Dubaju, gdyż pokazuje dorobek Łukasiewicza będącego pionierem w skali światowej dla rozwoju sektora energetycznego. Książka nosi tytuł: „A Prometheus on a Human Scale – I. Łukasiewicz”.

Prezydent Krosna, Piotr Przytocki mówił z kolei o działalności filantropijnej Łukasiewicza, zwracając uwagę na ten kontekst, który powinien być zaakcentowany w ramach obchodów:

 

Być może powinniśmy ustanowić nagrodę honorującą filantropów niosących pomoc, jak robił to Łukasiewicz – mówił prezydent Krosna, Piotr Przytocki.

 

Wójt Gminy Chorkówka – Grzegorz Węgrzynowski mówił o działaniach w swoim samorządzie, który już od dłuższego czasu przygotowywał a się do obchodów, wierząc, że rok 2022 będzie właśnie Rokiem Łukasiewicza.

 

W Zręcinie chcemy postawić wieżę widokową im. Łukasiewicza, mamy też w planach  ławeczkę Łukasiewicza – mówił wójt.

 

Festiwal światła i warsztaty muzyczne z finałowym koncertem – to z kolei jedna z propozycji, która padła od  przedstawicieli z Gorlic.

 

Portal dotyczący Łukasiewicza i atrakcji związanych z obchodami Roku Łukasiewicza. Taka strona pozwoliłaby zebrać wszystkie działania – przekonywał z kolei Damian Drąg, dyrektor WDK w Rzeszowie.

 

Andrzej Szoszkiewicz – mówił z kolei o dziedzictwie materialnym i niematerialnym Łukasiewicza, a także o procedurach i możliwościach wpisania go na krajową oraz światową listę dziedzictwa.

Tomasz Michalski – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury przedstawił z kolei na jakim etapie są prace dotyczące Centrum Nauki Łukasiewicz oraz jakie atrakcje naukowe będzie oferowało centrum, które ma być gotowe właśnie w roku 2022.

Budowa centrum trwa od 2019 roku. Budynek ma 6,5 tys. metrów kwadratowych. Na parterze znajdą się kasy, szatnie, kawiarnie oraz wystawa dotycząca lotnictwa, a także wystawa dla małych dzieci z zabawkami edukacyjnymi. Pierwsze piętro to przestrzeń ekspozycyjna oraz pracownie: biologiczno-ekologiczna, chemiczna, fizyczna, a także modelarnia i pracownia robotyczna. Na drugim piętrze znajdować się będzie również przestrzeń ekspozycyjna, mała sala audio-wideo oraz pomieszczenia administracyjne.

Wystaw stałych w centrum pięć i jedna mobilna:

  1. interdyscyplinarna wystawa główna „Żyję” składająca się 90 eksponatów,
  2. specjalistyczna wystawa główna „Lotnictwo” składająca się z 30 eksponatów,
  3. Specjalistyczna wystawa główna „Przyroda” składająca się z 30 eksponatów,
  4. interdyscyplinarna wystawa Uzupełniająca składająca się z 30 eksponatów,
  5. dedykowana dla dzieci 3-6 lat wystawa „Zabawki Edukacyjne”,
  6. Interdyscyplinarna wystawa Mobilna składająca się z 15 eksponatów.

 

Kontrakty na realizacje wystaw są podpisane. Są one przygotowywane przez kilka firm. W przypadku czterech wystaw mamy już zamknięty etap projektów. Pracujemy, aby centrum ruszyło za rok, wyzwaniem będzie też zatrudnienie i wyszkolenie kadry – mówił Tomasz Michalski.

 

Otwarcie centrum jest zaplanowane w grudniu 2022 roku. Wcześniej ma działać wystawa mobilna.

Tekst: Monika Konopka
Biuro Prasowe UMWP
Zdjęcia: Krzysztof Zajączkowski