Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Sala konferencyjna. Ludzie po lewej siedzą w krzesełkach. Ludiz epo prawej siedzą za wspólnym stołem.

 


W Muzeum Polaków Ratujących Żydów w Markowej została zainaugurowana dwudniowa konferencja z udziałem pracowników placówek muzealnych oraz przedstawicieli samorządów.

Konferencja poświęcona jest nowym formom edukacji, stąd jej tytuł – „Edukacja dla dziedzictwa i rozwoju”. Wśród tematów, które zostały poruszone pierwszego dnia wydarzenia, znalazła się kwestia wychodzenia muzeów poza ich tradycyjną przestrzeń wyznaczoną murami budynków.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane założenia programu „Muzeum w przestrzeni Markowej”, po których nastąpiła debata dotycząca funkcjonowania muzeum, jako otwartej placówki, wychodzącej w otaczającą ją przestrzeń.

Muzeum w przestrzeni otwartej, zawsze lepiej służy edukacji, przekazowi. Nie możemy zamykać się do ścian, do sal, tylko i wyłącznie do wystaw. Musimy podążać za pewnym przekazem, za pewną historią, a to się da w Markowej zrobić, także w innych podkarpackich muzeach – mówił w Markowej marszałek Władysław Ortyl.

W dyskusji marszałek Ortyl mówił także o procesie wychowania i edukacji, prowadzonym przez placówki muzealne. Podkreślił, że ta strategiczna działalność muzeów jest szczególnie ważna dla młodych ludzi, którzy powinni posiadać rzetelną wiedzę o naszej historii.

Marszałek podsumował także zakończone obchody 5-lecia działalności Muzeum w Markowej.

To dzieło, które zostało rozpoczęte przed kilku laty, zmierza w dobrym kierunku, ciągle się rozwija, osadza w rzeczywistości markowskiej. I o to nam chodziło, żeby to nie była zamknięta instytucja, ale wpisana w Markową, w jej przestrzeń, przyrodę i mieszkańców – mówił marszałek.

Drugiego dnia konferencja odbędzie się w Zarzeczu, gdzie uczestnicy spotkania będą rozmawiać o historii i perspektywach rozwoju tamtejszego Muzeum Dzieduszyckich. Zaplanowana jest także debata programowa „Edukacja dla dziedzictwa i rozwoju”.

Konferencja jest także uhonorowaniem działalności Izabeli Dzieduszyckiej, która jak podkreślił marszałek wniosła wiele dobrego do przestrzeni naszego regionu podejmując liczne działania społeczne, między innymi na rzecz rozwoju edukacji.

Autor tekstu: Monika Konopka
Biuro Prasowe UMWP

Autor zdjęć: Jerzy Duszko