Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej (siedziba instytucji mieści się przy ul. Kościuszki 6, 36-100 Kolbuszowa).

Termin rozpoczęcia postępowania konkursowego – maj 2022 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – wrzesień 2022 r.

Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone :

1. w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz na jego stronie internetowej;

2. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz na jego stronie internetowej;

3. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

4. w dziennikach lub w internetowych wydaniach dzienników:

a) co najmniej jednym o zasięgu ogólnokrajowym,

b) co najmniej jednym regionalnym;

5. w dwóch serwisach internetowych o tematyce związanej z zakresem działania Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, a w uzasadnionych przypadkach w innych serwisach internetowych o tematyce kulturalnej.

Uchwała Nr 374/7477/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 marca w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Uchwała Nr 3796/7510/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr 374/7477/22