Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

 


W związku z powtarzającymi się błędami w montażu finansowym we wniosku o dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa podkarpackiego, wykazywanymi przez Regionalną Izbę Obrachunkową, które wynikają podczas analizy dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji z różnych źródeł, zwracamy się z prośbą o rzetelne konstruowanie i wypełnianie ww. kosztorysu. We wniosku o dotację należy podać wszystkie źródła, z których planują Państwo pozyskać dotację na realizacje prac. Zdarzają się sytuacje, że Beneficjęnci pozyskują ponad 100% wartości kosztorysowej zadania. Zaistnienie powyższego powoduje wycofanie przez Samorząd Województwa Podkarpackiego udzielonej dotacji.

Biorąc po uwagę powyższe w momencie składania wniosku należy podać wszystkie planowane źródła finansowania zadania.