Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Grafika wydarzenia.

 


Autor tekstu: Mateusz Werner 

Oddział dziedzictwa i projektów kulturalnych UMWP

 

Marszałek Województwo Podkarpackiego zaprasza studentów z regionu do wzięcia udziału w IV edycji konkursu prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”. Wystarczy wziąć udział w rywalizacji i zgłosić swoją obronioną pracę dyplomową.

 

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego kierowany jest do absolwentów szkół wyższych, których obronione prace dyplomowe dotyczą historii, oblicza lub przyszłości Podkarpacia. 

 

Celem konkursu jest pogłębienie i popularyzacja wiedzy na temat Podkarpacia, prezentacja regionalnych zasobów dziedzictwa i współczesnego potencjału rozwojowego, promocja województwa podkarpackiego oraz wsparcie i wyróżnienie najzdolniejszej młodzieży studenckiej.

 

Ambitna i uzdolniona młodzież to bezsprzecznie przyszłość naszego regionu. W tym konkursie chcemy docenić autorów najciekawszych prac, a zarazem wydobyć podnoszoną przez nich tematykę. Kontynuacja konkursu, któremu przyświeca tytułowa idea dziedzictwa i rozwoju Podkarpacia, to jednocześnie zachęta do uczestników seminariów licencjackich, magisterskich, inżynierskich, aby podejmowali regionalną tematykę w swoich badaniach – mówił marszałek Władysław Ortyl.

 

O nagrodę mogą się starać studenci, autorzy obronionych prac dyplomowych, którzy:

  • zamieszkują województwo podkarpackie;
  • lub są słuchaczami szkół wyższych działających na terenie województwa podkarpackiego.

 

Do Konkursu mogą być zgłaszane obronione prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki, mające za przedmiot problematykę związaną z województwem podkarpackim. Prace powinny być składane wraz z rekomendacją uczelni, gdzie powstały i zostały obronione.

 

Wyłonienie najlepszych prac nastąpi w dwóch kategoriach:

  • dziedzictwo Podkarpacia w jego wszechstronnym ujęciu i rozumieniu;
  • procesy społeczno-gospodarcze w konkretnym krajobrazie kulturowym regionu, jego współczesny potencjał rozwojowy, innowacje i kultura umysłowa.
 

Prace konkursowe należy natomiast zgłaszać do 20 września 2024 roku, zaś jego rozstrzygnięcie przewidywane jest do końca roku.

 

Łączna pula nagród wynosi 15 000 zł.

 

Regulamin wraz z załącznikami, które umożliwiają zgłoszenie pracy dyplomowej do konkursu znajduje się na stornie Nagroda w konkursie prac dyplomowych „Dziedzictwo i Rozwój Podkarpacia”.

 

Obsługę techniczną konkursu zapewnia DepartamentKultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP.