Samorząd Województwa Podkarpackiego

Herb województwa. Na tarczy po lewej stronie gryf naprzeciw niego lew. U góry krzyż kawalerski.
SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  

  

Dwóch mężczyzn pokazuje dokumenty do wspólnego zdjęcia.

 


Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Krzysztof Witek

Biuro Prasowe UMWP

 

Samorząd Województwa Podkarpackiego włączył się, jako współorganizator, w przygotowanie kolejnej edycji Festiwalu Dziedzictwa Kresów. W Baszni Dolnej zostało zawarte w tej sprawie porozumienie w myśl którego samorząd województwa będzie współtworzył program festiwalu z Gminą Lubaczów oraz sfinansuje znaczą część przedsięwzięć na łączną kwotę prawie 600 tys. złotych. O szczegółach poinformowali wspólnie na konferencji: marszałek Władysław Ortyl oraz wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel.

 

Festiwal Dziedzictwa Kresów, organizowany wcześniej pod nazwą Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, to jedno z większych wydarzeń kulturalnych na Podkarpaciu. Zainicjowany przez Gminę Lubaczów sięga swoimi korzeniami 2009 roku, natomiast od 2017 jednym z jego współorganizatorów jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

 

Coroczny program to kilkadziesiąt wydarzeń w kilkunastu miejscach, które spaja idea kultywowania pamięci o Kresach dawnej Rzeczypospolitej. Wydarzenia Festiwalu Dziedzictwa Kresów, gromadzące od wielu lat liczne grono uczestników rozgrywają się przede wszystkim na Ziemi Lubaczowskiej na przełomie lipca i sierpnia. W tym roku festiwal potrwa od 2 lipca do 4 sierpnia.

 

Marszałek Władysław Ortyl podkreślał, że festiwal jest doskonałą lekcją historii, tej dotyczącej Kresów, a bez znajomości wielowiekowej historii tych terenów nie możemy nie możemy dobrze i w pełni zrozumieć współczesnej historii.

 

Mamy swoje korzenie i pamiętamy o nich, pielęgnujemy je – i dla tych osób które przyjeżdżają ze świata, z całej Polski, jak i dla młodych, którym chcemy pokazać część naszego dziedzictwa – podkreślał marszałek Władysław Ortyl.

 

Rozpoczynając współpracę przy festiwalu nie wiedzieliśmy, jak się rozwinie, jak będzie wyglądał. Okazało się, że z roku na rok festiwal się rozrasta, zyskuje nowych uczestników, dlatego my, jako województwo nie szczędzimy naszego zaangażowania. Dbamy także o duchowy aspekt pamięci o Kresach, dlatego zapraszamy na mszę kresową – dodał Władysław Ortyl.

 

Bardzo się cieszę, że samorząd województwa od samego początku kiedy festiwal nabrał tej nowej formuły Dziedzictwa Kresów współuczestniczy i współtworzy to wydarzenie kulturalne, wyjątkowe na mapie województwa podkarpackiego i jak się okazuje w skali kraju – mówił wójt Wiesław Kapel.

 

W ramach festiwalu, jako wydarzenia historyczno-kulturalnego, odbywają się liczne prelekcje, spotkania autorskie, koncerty, wystawy, warsztaty, projekty edukacyjne, inscenizacje, konferencje, kina plenerowe, pokazy i konkursy kulinarne oraz wiele innych przedsięwzięć, które pozwalają odbiorcy poznać i „dotknąć” świat Kresów.

 

Współtworzona przez Gminę Lubaczów i Województwo Podkarpackiego wieloformatowa impreza, na bazie – kluczowego dla polskiej tożsamości – dziedzictwa Kresów jest w stanie przez wiele tygodni jednoczyć szereg współorganizatorów, partnerów, przedstawicieli mediów, społeczność lokalną, turystów kulturowych, a wreszcie Kresowian z całego kraju. Dzięki temu to jedno najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie, które wpisało się na stałe w kalendarz imprez społeczno-kulturalnych Podkarpacia – mówi Katarzyna Sołek, dyrektor Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

 

W imieniu samorządu województwa festiwalowe wydarzenia koordynuje Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP, a także Centrum Kulturalne w Przemyślu – instytucja kultury Województwa Podkarpackiego, która w zakresie ochrony i interpretacji dziedzictwa Kresów prowadzi od lat własną działalność.

 

Podczas konferencji podkreślono, że podpisany dokument formalizuje współpracę programową i organizacyjną obydwu partnerów, zaś finalny program zostanie zaprezentowany i omówiony odrębnie, po zapięciu przysłowiowego „ostatniego guzika”. Z dotychczasowej pracy programotwórczej współorganizatorów wiadomo jednak, że zapowiada się on niezwykle ciekawie. Główna oferta festiwalowa to m.in. szereg koncertów. Oprócz wydarzeń muzycznych w Narolu (20 lipca) czy Baszni Dolnej (21 lipca) i lubaczowskiej cerkwi (1 sierpnia) uczestników festiwalu czeka również koncert Lwowskiej Orkiestry i Kameralnej przeplatany poezją Zbigniewa Herberta w Lubaczowie (27 lipca) i i sztandarowy koncert Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Radrużu (25 lipca), tj. koncert „Między wschodem, a zachodem. Muzyczne krajobrazy sztuki sakralnej”- w wykonaniu Fonosfery – oktetu wokalnego.

 

Wśród czołowych przedsięwzięć Festiwalu jest ponowne Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kresowych – Lubaczów, 26-27 lipca. To wydarzenie jest co roku okazją do integracji osób i środowisk zaangażowanych w kultywowanie dziedzictwa Kresów, wymiany myśli i dobrych praktyk, a także do wspólnego namysłu nad wyzwaniami stojącymi przed ratowaniem tego dziedzictwa i kierowanie skutecznej pomocy do Polaków stale mieszkających na Kresach.

 

Nazajutrz tego wydarzenia odbędzie się tradycyjnie msza św. kresowa oraz tzw. Rynek folkowo-kresowy, czyli plenerowe wydarzenie kulturalne na rynku w Lubaczowie.

 

W programie Festiwalu nie zabraknie także: propozycji literackich w ramach spotkań pn. Literackie środy (Literacka środa – Miłosz in living pictures – widowisko audiowizualne; „Miejsce Wańkowicza w literaturze polskiej” – spotkanie z prof. Zbigniewem Chojnowskim), warsztatów kulinarnych, spotkań edukacyjnych i popularnonaukowych a także teatraliów kresowych w Horyńcu Zdroju i występów aktorów m.in. z Teatru Ludowego ze Lwowa.

 

W pierwszych dniach lipca odbędzie się też m.in.: uroczystość związana z 140-leciem linii kolejowej Jarosław-Sokal – Basznia Dolna (5 lipca) zaś 11 i 12 lipca planowane są obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Planowane jest też seminarium dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Kulinarne tradycje kresowe”, które stanowi element przygotowań do udziału we flagowym konkursie Festiwalu Dziedzictwa Kresów – „Kresowe Jadło”

 

Całość wydarzeń zamknie Finał Festiwalu Dziedzictwa Kresów w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej w niedzielę 4 sierpnia, gdzie dla uczestników zostaną przygotowane takie wydarzenia jak m.in. Konkurs Kulinarny „Kresowe Jadło”, występy Zespołów Folklorystycznych, kiermasz rękodzieła, pokazy ginących zawodów oraz koncert finałowy, którego gwiazdą będzie Lady Pank.

 

Zgodnie z zawartym porozumieniem wśród bezpośrednich aktywności Województwa Podkarpackiego będzie organizacja części wymienionych inicjatyw, choćby Ogólnopolskiego Spotkania Środowisk Kresowych, wydarzeń koncertowych, w tym Koncertu Lwowskiej Orkiestry Kameralnej i koncertu w Cerkwi św. Mikołaja w Lubaczowie oraz występu artystycznego w ramach Finału Festiwalu. Dodatkowo planuje się przeprowadzenie dedykowanej kampanii promocyjnej Festiwalu

 

Ponadto z inicjatywy Departamentu Kultury UMWP do całorocznego programu włączane są dodatkowe działania towarzyszące: organizacja zjazdu szkół im. Orląt Lwowskich z terenu województwa podkarpackiego (wrzesień 2024) jako wydarzenia towarzyszącego Festiwalu oraz organizacja Biegu Orląt na terenie województwa podkarpackiego jako formy upowszechnienia historii Orląt Lwowskich i krzewienia kresowej kultury pamięci, w ramach wydarzenia towarzyszącego Festiwalu (wrzesień/październik 2024).

 

Na realizację wszystkich powyższych zadań w budżecie województwo przewidziano kwotę 450 tys. zł. Oprócz tego samorząd województwa zapewnia finansowanie działań Centrum Kulturalnego w Przemyślu, które od lat włącza się w Festiwal Dziedzictwa Kresów. Za 148 tys. zł wojewódzka instytucja kultury przygotowuje koncert muzyczny w Radrużu, seminarium i konkurs - Kulinaria Kresowe, projekt popularno-edukacyjny Historia Kresowych Miasteczek, Kresowe Teatralia oraz listopadowe wydarzenie towarzyszące: Konferencja naukowa pn. WĘDRUJĄCE MADONNY.

 

Galeria zdjęć: