Samorząd Województwa Podkarpackiego

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

DYREKTOR
Katarzyna Sołek

adres: ul. Lubelska 4, 35-241 Rzeszów
telefon: 17 743 32 90
email: kultura@podkarpackie.pl

  

  

 

 

Zadania departamentu

Realizuje zadania wynikające z prowadzenia najważniejszych instytucji kultury o randze wojewódzkiej. Obsługuje sprawy związane z dotowaniem ochrony podkarpackich zabytków oraz aktywności organizacji pozarządowych w dziedzinie kultury. Motywuje do rozwoju artystycznego i twórczego poprzez program stypendialny oraz system nagród. Współorganizuje prestiżowe wydarzenia kulturalne oraz inicjuje projekty własne popularyzujące dziedzictwo kulturowe i nowe trendy w kulturze.

Menu

Inne strony tematyczne