Spotkanie z Niepodległą plakatSesja naukowa „W stronę Niepodległej – polska dyplomacja na drodze do traktatu wersalskiego” to kolejne wydarzenie z cyklu „Spotkania z Niepodległą”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Na obrady i dyskusję historyków z Krakowa, Rzeszowa i Warszawy zapraszamy do Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w dniu 29 listopada 2019 roku.

Idea sesji wiąże się z kontynuacją działań na rzecz upamiętniania obudowy państwa polskiego po I wojnie światowej, a w sposób szczególny nawiązuje do 100. rocznicy obrad konferencji paryskiej i podpisania traktatu wersalskiego. W składzie Delegackiej Polskiej uczestniczącej w obradach znajdujemy także zasłużonych naukowców i dyplomatów związanych z naszym regionem, m.in. prof. Eugeniusza Romera czy prof. Stanisława Strońskiego.  

Wystąpienia konferencyjne podejmą różne zagadnienia związane z batalią dyplomatyczną o restytucję i kształt Rzeczpospolitej, w tym wątek przynależności państwowej ziem dawnego zaboru austriackiego. Całość zakończy dyskusja uczestników sesji, która spróbuje powiązać dorobek minionych pokoleń Polaków ze współczesnymi wyzwaniami. Początek obrad o godzinie 11.00.

Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie.

Zapraszamy

Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego UMWP

191122 niepodleg