-  Naszą misją jako samorządu województwa jest dbanie o rozwój Podkarpacia. Ten rozwój nie byłby jednak kompletny, gdybyśmy zapominali o sferze kultury, o naszych tradycjach i narodowych pamiątkach – powiedział wicemarszałek Piotr Pilch podpisując w Krośnie umowę z Janem Gancarskim dyrektorem Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Podpis pod dokumentem, którego stronami są województwo podkarpackie i krośnieńskie muzeum złożyła także wicemarszałek Ewa Draus.

Muzeum Podkarpackie w Krośnie otrzymało z budżetu Województwa Podkarpackiego dotację w wysokości ponad pół miliona złotych. Środki te zostaną wykorzystane na zakup nowoczesnego wyposażenia placówki.

Muzeum dostało także dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach programu Infrastruktura kultury na „Zakup nowoczesnego wyposażenia dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie” podkarpacka instytucja kultury otrzyma 200 tysięcy złotych. Całkowita wartość zadania wynosi prawie 850 tysięcy złotych. Wkład własny Muzeum to prawie 135 tysięcy złotych.   

Dzięki realizacji tego projektu kupimy profesjonalne i nowoczesne wyposażenie wystawiennicze dla muzeum. Będzie ono spełniać współczesne standardy prezentowania zabytków muzealnych, zarówno pod względem bezpieczeństwa zbiorów, jak i ich atrakcyjnej wizualizacji – mówił podpisując dokumenty dyrektor placówki Jan Gancarski.  

Jako region stawiamy na rozwój i innowacje, są nam one potrzebne także w sferze kultury, tak, aby odpowiadać na potrzeby odbiorców kultury, ludzi obcujących z zabytkami i sztuką. – podkreślał w Krośnie wicemarszałek Piotr Pilch.

Do muzeum w Krośnie zostaną kupione gabloty muzealne, sprzęt multimedialny oraz sprzęt wystawienniczy. Pozwoli to na unowocześnienie i wzbogacenie oferty muzeum, a tym samym na zwiększenie jego atrakcyjności i dostępności.

Nowoczesne wyposażenie będzie wykorzystywane przy wystawach czasowych,   koncertach, spotkaniach autorskich czy lekcjach muzealnych. Będzie ono odpowiadało standardom europejskim i wymogom stawianym instytucjom kultury przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Aleksandra Gorzelak-Nieduży
Biuro prasowe UMWP
Foto Agnieszka Wójcicka
Muzeum Podkarpackie w Krośnie