190304 umwpPamięć o Żołnierzach Wyklętych uczcili także pracownicy urzędu marszałkowskiego. Tradycyjnie, przed tablicą poświęconą płk. Łukaszowi Cieplińskiemu złożono kwiaty i znicze. Kolejny raz zakładowe uroczystości obyły się z inicjatywy KZ NSZZ „Solidarność” oraz Koła Strzeleckiego LOK przy UMWP.

W spotkaniu wziął udział wicemarszałek Piotr Pilch, sekretarz województwa Lesław Majkut oraz kilkudziesięciu pracowników urzędu.

Za podejmowaną rokrocznie inicjatywę, dziękował organizatorom wicemarszałek Piotr Pilch. W trakcie spotkania odśpiewano wspólnie min. utwór „Biały Krzyż” Krzysztofa Klenczona oraz „Rotę” Marii Konopnickiej. Uroczystość zakończono złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. 

Obchody odbyły się przed salą audytoryjną noszącą imię płk. Łukasza Cieplińskiego. To właśnie w rocznicę mordu na członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Mieczysławie Kawalcu, Józefie Batorym, Adamie Lazarowiczu, Franciszku Błażeju, Karolu Chmielu i Józefie Rzepce obchodzimy święto państwowe, czczące żołnierzy antykomunistycznego podziemia.