181029 kapitulaW związku z kończącą się piątą kadencją Sejmiku Województwa Podkarpackiego, odbyło się uroczyste posiedzenie Kapituły Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. To ciało opiniujące zgłoszenia do tej prestiżowej odznaki przyznawanej przez sejmik województwa.

W trakcie V kadencji Samorządu Województwa Podkarpackiego, Kapituła spotkała się 11 razy, rozpatrzyła 29 zgłoszeń, w tym 22 zgłoszenia otrzymały pozytywną opinię. W tym czasie sejmik województwa nadał 21 Odznak Honorowych „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Od 2002 roku sejmik województwa przyznał 69 odznak.

W skład Kapituły wchodzą: Marszałek Województwa Podkarpackiego, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radni wskazani przez Kluby Radnych, po jednym z każdego Klubu, przedstawiciel Zarządu wskazany przez Marszałka spośród członków Zarządu.

W składzie kapituły V kadencji byli: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałek Bogdan Romaniuk, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś oraz radni województwa: Stanisław Bartnik, Wiesław Lada i Maciej Lewicki.

Tekst: D. Kozik
Fot. M. Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP