180901 solidarnoscPrzed 38 laty podpisano porozumienia sierpniowe, które były pierwszym krokiem ku demokratycznej Polsce. Rzeszowskie obchody ustanowionego w 2005 roku państwowego święta Solidarności i Wolności odbyły się przed Kościołem Farnym przy krzyżu misyjnym.

Zorganizowane przez przewodniczącego Okręgu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność Romana Jakima wydarzenie, poprzedziła msza święta pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby. Podczas obchodów obecni byli m.in.: poseł na Sejm RP Wojciech Buczak, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowali: Marszałek Województwa Władysław Ortyl, Członek Zarządu Województwa Stanisław Kruczek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Jerzy Cypryś oraz Sekretarz Województwa Lesław Majkut. Delegacje złożyły wieńce i znicze pod krzyżem na placu kościelnym, oddając hołd bohaterom walki z komunizmem. Na święto licznie przybyły poczty sztandarowe NSZZ Solidarność, działacze związkowi oraz mieszkańcy chcący upamiętnić wydarzenia z sierpnia 1980 roku. Całość wydarzenia została opatrzona wzniosłą i patriotyczną oprawą Chóru Męskiego „Echo” z Wiśniowej. Wydarzenia z 31 sierpnia 1980 r. przyczyniły się bezpośrednio do odzyskania przez Polskę wolności i obalenia komunizmu. 

Mateusz Wilczuk

Kancelaria Zarządu