180817 ochrona300 tys. zł – taką kwotę dotacji otrzyma pięć instytucji wpisanych do rejestru zabytków z terenu Podkarpacia. Umowy na dofinansowanie podpisano dziś w Urzędzie Marszałkowskim. Łącznie na ochronę i konserwację dóbr kultury województwo przekaże niemal 5 mln. zł. Pieniądze trafią do 147 jednostek z regionu.

Podpisane dziś umowy gwarantują beneficjentom środki na przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich. Dokumenty podpisali przedstawiciele: Muzeum Kresów w Lubaczowie, Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP z Przemyśla, Parafii pw. Narodzenia NMP z Krzywczy, Parafii pw. św. Anny z Zaklikowa oraz Parafii pw. Wszystkich Świętych z Kolbuszowej. Ze strony zarządu województwa umowy sygnowali: Bogdan Romaniuk oraz Piotr Pilch.

Do beneficjentów programu zwrócił się wicemarszałek Bogdan Romaniuk

- Zarząd województwa przykłada dużą wagę do tego aby wspierać inwestycje takie jak państwo reprezentujecie. Program ochrony i konserwacji dóbr kultury jest dla nas niezwykle ważny – powiedział Bogdan Romaniuk.

Wtórował mu członek zarządu województwa Piotr Pilch.

- To faktycznie duży program, na który przeznaczyliśmy niemal 5 milionów złotych. Z tych pieniędzy skorzysta 147 beneficjentów. Bardzo się cieszę, że część tych umów możemy podpisać dziś z państwem, w ten sposób chcemy także promować program – mówił Piotr Pilch.

Muzeum Kresów w Lubaczowie otrzymało 60 tys. zł, które przeznaczy na przeprowadzenie prac konserwatorskich świetlicy wiejskiej z Opaki. 50 tys. zł to kwota, jaką na konserwację i renowację dachu przeznaczy Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP z Przemyśla. 120 tys. zł trafi do Parafii pw. Narodzenia NMP z Krzywczy, na remont budynku plebanii. Za 45 tys. zł zostaną odnowione i uzupełnione tynki kościoła z Parafii pw. św. Anny z Zaklikowa. Natomiast 25 tys. zł otrzyma Parafia pw. Wszystkich Świętych z Kolbuszowej, za które zostanie przeprowadzona renowacja nagrobków w cmentarzu w Kolbuszowej.

Pełna lista zadań i beneficjentów, dostępna jest pod adresem:

http://www.kultura.wrotapodkarpackie.pl/images/01_Art_grafika/2018/zabytki/zalacznik_wykaz.pdf

Michał Mielniczuk 
BP UMWP