Muzeum Historyczne Zamek Królewski w Sanoku będzie współprowadzone przez Samorząd Województwa Podkarpackiego - ogłosił dziś podczas konferencji prasowej wicemarszałek Bogdan Romaniuk w Sanoku. W konferencji udział wzięli także członek zarządu Piotr Pilch, radny województwa Wojciech Zając, burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro i starosta sanocki Roman Konieczny. Wicemarszałek Bogdan Romaniuk i członek zarządu Piotr Pilch na konferencji mówili także o inwestycjach realizowanych na terenie powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o współprowadzeniu Muzeum Historycznego Zamek Królewski w Sanoku. Taką decyzję podjęliśmy i ja dzisiaj w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego ją ogłaszam. W tej chwili sejmik województwa w Wieloletnim Planie Finansowym podjął decyzję, że przez trzy lata od tego roku muzeum będzie dofinansowane w wysokości 500 tysięcy rocznie, jednak kwota ta zostanie ostatecznie zwiększona do 700 tysięcy złotych. Dokładne warunki współprowadzenia zostaną dopracowane w umowie, jaka zostanie zawarta między sejmikiem województwa podkarpackiego a starostą sanockim – dodał Bogdan Romaniuk, który mówił także o inwestycjach dokonywanych na obszarze trzech powiatów.

W ramach RPO WP, programów transgranicznych i własnych środków województwa podkarpackiego do trzech powiatów: sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego trafia 447 mln złotych, czyli prawie pół miliarda złotych, a jesteśmy w trakcie trwania okresu programowania 2014-2020, co oznacza, że nie powiedzieliśmy w tej kwestii jeszcze ostatniego słowa.

Bogdan Romaniuk zwrócił też uwagę na inwestycje drogowe.

Chciałem przekazać też ważną wiadomość dla miasta Sanoka i jego mieszkańców, jaką jest podpisanie umowy na przygotowanie koncepcji budowy odcinka S19 do Barwinka. To niesłychanie ważna inwestycja, o wartości 12 mld złotych otworzy szerzej południe naszego regionu na turystów i inwestycje.

Członek zarządu Piotr Pilch zauważył, że powiaty sanocki, leski i bieszczadzki mogą liczyć na duże środki z różnych źródeł finansowania.

Te trzy powiaty: sanocki, leski i bieszczadzki to jest bardzo ważna część województwa, to jest bardzo ważna część Polski. Chcę powiedzieć, że świeci słońce nad tymi powiatami, że te powiaty mogą liczyć na duże środki zarówno w ramach RPO WP, jak i z budżetu centralnego. Powstaje Strategia dla Bieszczad i jest to program rządowy, na jesień będzie ogłoszony. Obecnie trwają prace w celu utworzenia Ośrodka Przygotowań Olimpijskich ze wskazaniem albo w Ustrzykach Dolnych albo nad Soliną. To jest inwestycja na ponad 200 mln złotych, to jest ponad 100 miejsc pracy i to jest rozwój tego regionu. Jeżeli udałoby się ją zrealizować, a wszystko wskazuje na to, że tak będzie, bo takie decyzje już zapadają, to byłaby to inwestycja wpływająca na rozwój całych Bieszczad.

Piotr Pilch podał kilka konkretów w zakresie inwestycji dokonywanych w zakresie odnawialnych źródeł energii i służby zdrowia.

Gmina Zagórz na OZE dostanie 10 mln złotych dofinansowania, Ustrzyki Dolne na rozwój odnawialnych źródeł energii również dostaną 10 mln, podobnie jak gmina Lesko, która otrzyma dofinansowanie w wysokości 8,6 mln złotych. Jeśli chodzi o inwestycje w ochronę zdrowia, to szpital powiatowy w Lesku na rozbudowę i przebudowę budynku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną otrzyma 10 mln złotych, szpital w Sanoku na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie bieszczadzkim również otrzyma 10 mln złotych. Taką samą kwotę dostanie szpital w Ustrzykach Dolnych na modernizację i zakup sprzętu – wymieniał członek zarządu.

Radny województwa Wojciech Zając na konferencji nie ukrywał zadowolenia z faktu podjęcia decyzji przez samorząd województwa o współprowadzeniu muzeum w Sanoku.

Te dobre wiadomości dotyczące Muzeum Historycznego w Sanoku pokazują konsekwencje Prawa i Sprawiedliwości. To muzeum jest wizytówką dla całego województwa, dla całej Ziemi Podkarpackiej – mówił radny. Jednocześnie zwrócił uwagę na liczne inwestycje dokonujące się w południowej części regionu

Obecna kadencja samorządu województwa obfituje w liczne inwestycje jeśli chodzi o te trzy powiaty. To jest szereg inwestycji infrastrukturalnych przy wykorzystaniu środków europejskich, to są inwestycje kolejowe, drogowe, także w ochronę zdrowia – mówił radny Zając.

tekst/fot.: D. Kozik
video: S.Kieszkowski
Biuro Prasowe UMWP