Nienaruszalność własności i prawa do dziedziczenia, równość traktowania rolników indywidualnych, zniesienie ograniczeń w obrocie gruntami, swobody w budownictwie sakralnym i dostępie do praktyk religijnych – m.in. takie gwarancje 37 lat temu otrzymali od władz komunistycznych mieszkańcy wsi, po trwających półtora miesiąca protestach rolników z terenu dzisiejszego województwa podkarpackiego.

Zawarte w nocy z 18 na 19 lutego 1981 r. porozumienie oraz okoliczności związane z podpisaniem tego dokumentu otworzyły drogę do rejestracji NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych i zwróciły uwagę opinii publicznej na problemy polskiej wsi.

W 37 rocznicę tamtych wydarzeń w Katedrze Rzeszowskiej ponownie spotkali się m.in. uczestnicy strajków chłopskich, parlamentarzyści, samorządowcy, związkowcy oraz przedstawiciele organizacji rolniczych. Samorząd województwa reprezentował Stanisław Kruczek członek zarządu oraz Jerzy Cypryś  przewodniczący sejmiku.  Po mszy świętej i złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, odbyła się konferencja poświęcona m.in. walce o związki zawodowe na wsi, nauce ks. arcybiskupa i stuleciu niepodległości. Głos zabrało wielu prelegentów m.in. członek zarządu Stanisław Kruczek, który podkreślił, że protestujący mieli silne wsparcie kościoła, a jednym z postulatów strajkujących była wolność religijna. 

Tak się składa, że stulecie odzyskania niepodległości zbiega się z setną rocznicą urodzin księdza arcybiskupa Tokarczuka, kapłana który był blisko rolników i polskiej wsi, inicjatora zakładania nowych parafii i budowy kościołów. Kiedy doszło do strajków, rolnicy mogli liczyć na wsparcie arcybiskupa- mówił Stanisław Kruczek.

Członek zarządu przekazał list okolicznościowy od marszałka Władysława Ortyla.

Dzisiaj, patrząc na te wydarzenia, od których dzieli nas już 37 lat, wiemy, jak ważną rolę strajki rolników odegrały w walce o odzyskanie prawdziwej wolności. Były czwartym  - po Gdańsku, Szczecinie i Jastrzębiu Zdroju - porozumieniem społecznym zawartym  w latach 1980-81. Pokazały siłę i hart ducha podkarpackich rolników oraz stanowiły przykład niezłomnej postawy w walce o ideały i należne prawa. Wszystkim uczestnikom tych wydarzeń składam słowa podziękowania oraz wyrazy szacunku – czytamy w liście.

Jakub Czarnota
Kancelaria Zarządu