180128 zolnierzPrzedstawiciele wojska, policji, organizacji paramilitarnych, straży pożarnej oraz innych służb mundurowych uczestniczyli w sobotnich uroczystościach upamiętniających osoby poległe na służbie i pomordowane na Wschodzie. Samorząd województwa reprezentowali członek zarządu Stanisław Kruczek oraz przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś.

Uroczystości rozpoczęły się od odegrania hymnu państwowego, a następnie mszy świętej w intencji pomordowanych na Wschodzie i poległych na służbie. Eucharystii w kościele garnizonowym w Rzeszowie przewodniczył biskup polowy Józef Guzdek, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.

Członek zarządu Stanisław Kruczek przekazał na ręce organizatorów list okolicznościowy od marszałka Władysława Ortyla.

- Naszym wspólnym obowiązkiem jest pamięć o Polakach, którzy oddali swe życie za polską sprawę. W roku, który poświęcony jest Niepodległej i tym, którzy sto lat temu doprowadzili Polaków do wolności nasze myśli w szczególny sposób kierujemy ku naszym przodkom – czytamy w liście.

Władysław Ortyl podkreślił, że upamiętnianie tych, którzy poprzedzili nas w budowaniu naszej Ojczyzny i którzy swą wierność Polsce przypłacili życiem, jest powinnością kolejnych pokoleń, wielką lekcją odpowiedzialności za sprawy Ojczyzny, obywatelskiego wychowania kolejnych pokoleń oraz kształtowania ducha patriotyzmu.    

Na zakończenie uroczystości złożono zapalone znicze i okolicznościowe wieńce pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Kleparowa poległych pod wodzą pierwszego marszałka Józefa Piłsudzkiego za wolność, całość i niepodległość Polski.

Organizatorem uroczystości było Porozumienie Związków Zawodowych Służb Mundurowych (PZZSM) woj. Podkarpackiego.

Jakub Czarnota

Kancelaria Zarządu