strona główna„Manifest 22 stycznia”  taką nazwę otrzymał dokument ogłaszający wybuch Powstania Styczniowego i wzywający mieszkańców przedrozbiorowej Rzeczpospolitej do czynu zbrojnego. Chociaż walki toczyły się na terenie zaboru rosyjskiego to obchody tamtych wydarzeń miały miejsce w całym kraju, także w Rzeszowie.

Wczoraj w Kościele Świętej Trójcy, a później na Starym Cmentarzu zebrali się samorządowcy, żołnierze, harcerze, przedstawiciele policji, organizacji społecznych oraz mieszkańcy Podkarpacia, by uczcić Powstańców Styczniowych. Reprezentujący województwo podkarpackie członek zarządu Stanisław Kruczek okolicznościowe wystąpienie zaczął od słów patriotycznej pieśni „Ojczyzno Ma”

- „Tyle razy pragnęłaś wolności, Tyle razy dławił ją kat. Ale zawsze czynił to obcy. A dziś brata zabija brat!”. Te słowa zostały napisane w innej epoce, ale warto je przytaczać, bo przypominają o wydarzeniach, w których to niekiedy rękoma części Polaków prowadzono działania przeciwko Ojczyźnie i narodowi. Tak było w okresie, gdy Rzeczpospolita chyliła się ku upadkowi w XVIII wieku, to powtarzało się podczas powstań narodowo-wyzwoleńczych. Musimy o tych trudnych wydarzeniach pamiętać, aby słowa te nigdy nie były udziałem współczesnych – mówił Stanisław Kruczek.

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego była zarazem inauguracją rzeszowskich obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, do czego w swoim liście nawiązał marszałek województwa Władysław Ortyl.
- W tym szczególnym roku , kiedy nasze myśli i rozważania tak często kierujemy ku Niepodległej – naszej Ojczyźnie, w stulecie odzyskania wolności, chcę wyrazić mój szacunek dla wszystkich z Państwa, którzy nie zapominają o tej styczniowej dacie – upamiętniając tak piękne i tak dramatyczne wydarzenia. Dziękuję za Państwa wkład w uczczenie rocznicy tak ważnej dla historii Polski i Polaków – czytamy w liście marszałka.

Władysław Ortyl podkreślił, że przywołanie dramatycznego zrywu narodowego sprzed 155 lat jest nie tylko wielką lekcją historii Polski, ale także okazją do refleksji nad współczesnym postrzeganiem odpowiedzialności za losy Ojczyzny i jej przyszłość.


Jakub Czarnota
Kancelaria Zarządu