171106 komitetMarszałek Władysław Ortyl stanął na czele Obywatelskiego Komitetu Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Mielcu. To grupa osób z powiatu mieleckiego, którzy będą organizować i koordynować uroczystości z okazji tej wielkiej rocznicy, przypadającej na następny rok.

- Takie święto musi być elementem zgody i wspólnego działania dla dobra naszej Ojczyzny. Jest to czas i możliwość przybliżenia wielu ważnych postaci z tamtego czasu. Dzisiaj wszyscy wiemy jak ważne jest dziedzictwo – tego się nie wstydzimy, a kultura pamięci jest coraz bardziej powszechna w wymiarze publicznym – powiedział Władysław Ortyl, podczas pierwszego spotkania komitetu. Jego członkowie otrzymali symboliczne nominacje oraz odznaki wykonane na wzór słynnego parasola.

Honorowym Przewodniczącym Komitetu został Jerzy Dębicki, żołnierz Armii Krajowej.

– Nie mogę odrzucić takiego zaszczytu. Wolałbym co prawda nie być w kręgu osób, które już nic nie potrafią zrobić. Proszę mnie traktować jako członka, który w razie potrzeby będzie działał – powiedział.

W gronie członków komitetu znaleźli się mielczanie – przedstawiciele instytucji i organizacji działający na rzecz lokalnej społeczności w kontekście kultywowania 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości: Małgorzata Ciejka, Arkadiusz Gałkowski, Eligiusz Hajec, Marian Kokoszka, Bogusław Kołacz, Daniel Kozdęba, ks. prałat Janusz Kłęczek, ks. prałat Bogusław Połeć, Tomasz Leyko, Leszek Łanucha, Jan Myśliwiec, Maria Napieracz, Jerzy Orłowski, Andrzej Osnowski, Tomasz Poręba, Łukasz Przybyło,Kazimierz Rogala, Romuald Rzeszutek, Jerzy Skrzypczak, Hubert Sobiczewski, Henryk Sowa, Józef Sowa, Marek Strączek, Zbigniew Tymuła, Paweł Wal, Józef Witek, Marek Zalotyński, Magdalena Zalotyńska, Józef Zaskalski, Andrzej Zemmel. Komitet jest otwarty na nowych chętnych członków. 

 

Tomasz Leyko
Rzecznik Prasowy UMWP

FOT Kacper Strykowski/hej.mielec.pl