170725 zakonczenie

Dobiega końca XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Dziś marszałek Władysław Ortyl spotkał się z delegacjami zespołów folklorystycznych by podziękować im za pracę na rzecz polskiej kultury. Podczas spotkania polonijne zespoły zostały obdarowane pamiątkowymi statuetkami i dyplomami.

W spotkaniu, oprócz marszałka Władysława Ortyla i wicemarszałków - Marii Kurowskiej i Bogdana Romaniuka, udział wzięli także: Adam Kwiatkowski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Artur Warzocha – Senator RP i zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w Senacie RP, Jerzy Cypryś – przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Rzeszowa, Tadeusz Pilat – Prezydent Honorowy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Dariusz Bonisławski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Mariusz Grudzień – wiceprezes rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, wojewódzccy radni Stanisław Bartnik, Joanna Brill i Teresa Kubas-Hul, parlamentarzyści i przedstawiciele duchowieństwa.

Marszałek Władysław Ortyl podziękował polonijnym przedstawicielom za przyjazd na Podkarpacie, jednocześnie mówił, jak ważna jest działalność Polonii za granicą i utrzymywania więzi z Polską:

- Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych jest świętem Polonii i Polaków, mieszkających za granicą, jest też świętem folkloru i świętem dziedzictwa, którego Państwo się nie wyrzekacie i Państwo się nie wstydzicie. Cieszymy się bardzo, że to dziedzictwo, które jest tak kultywowane i tak duże znaczenie ma w konserwatywnym Podkarpaciu jest przez Was podtrzymywane i pielęgnowane – mówił marszałek, dodał przy tym, że Podkarpacie jest otwarte dla Polonii z całego świata:

- Z wielkim zadowoleniem udostępniamy Wam sceny w stolicy Podkarpacia – w Rzeszowie, cieszymy się także, że sceny w innych miastach naszego regionu są dla Was otwarte, bo tak tu już jest, że trzeba wzajemnie ze sobą współpracować, nie tylko w kategoriach służb wojewody i samorządu województwa, czy miasta Rzeszowa, ale także innych samorządów naszego regionu.

Marszałek ponadto zwrócił uwagę, że festiwal łączy Polonię z Polską:

- Wiemy, że ten festiwal i Państwa praca wykonywana przez cały rok, całe lata, jest szansą dla Polaków na zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności. Festiwal daje Wam kontakt z naszą Ojczyzną, to dla Was także wyprawa emocjonalna do krajów Waszych Ojców – powiedział Władysław Ortyl.

Adam Kwiatkowski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP podziękował w imieniu Prezydenta RP uczestnikom festiwalu i wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji:

- Jesteście Państwo jakże ważnymi dla nas Ambasadorami Polskości, bo to Wy tę Polskość podtrzymujecie, bo Wy tą Polskością się chwalicie, jesteście z niej dumni, bo to Wy spotykacie się na innych festiwalach po to, by pokazać to bogactwo polskiej kultury i tradycji. Dzięki temu ta Polskość w tak wielu miejscach na świecie trwa. I za to należą się podziękowania i te podziękowania w imieniu Pana Prezydenta na Państwa ręce przekazuję z prośbą o to, abyście przekazali je wszystkim uczestnikom festiwalu, wszystkim koleżankom i kolegom ze swoich zespołów – mówił minister Kwiatkowski.

Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu RP skierował do przedstawicieli polonijnych zespołów folklorystycznych list, który w jego imieniu odczytał senator Artur Warzocha:

- Senat Rzeczypospolitej Polskiej wspiera Rodaków rozproszonych po świecie. Jednym z kierunków działania Izby Wyższej w tym obszarze jest promowanie polskiej kultury poza granicami kraju. Cieszę się, że przez ostatnie dni prezentowaliście swoją twórczość tu – w Rzeszowie biorąc udział w barwnym korowodzie, jarmarku podkarpackim i licznych koncertach w całym regionie – pisał marszałek Karczewski, jednocześnie dodając:

- Dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi, który wkładacie w przygotowania do festiwalu, polski folklor pozostaje nadal żywy. Sztuka ludowa, która odegrała znaczącą rolę w zachowaniu polskiej tożsamości poza krajem jest nie tylko historycznym źródłem polskiej tradycji narodowej. Dziś polski folklor jest wartością także, jako współczesny nośnik kultury, będąc atrakcyjnym również dla tych, którzy nie mają polskich korzeni, a niejednokrotnie pod wpływem jego uroku pogłębiają zainteresowanie Polską i jej dziedzictwem – napisał.

Micheline Jaminski, wiceprezydent Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce w imieniu zespołów polonijnych powiedziała:

- Ja przyjechałam tutaj, bo kocham polski folklor, ja twierdzę i wszystkim mówię, że Rzeszów jest stolicą polskiego folkloru. Można to porównać do olimpiady, na którą czeka się cztery lata, my jednak czekamy co trzy lata, a teraz dwa - to oznacza, że musimy nabrać jeszcze więcej kondycji żeby potańczyć i jeszcze raz przedstawić następne pokolenie – powiedziała.

Pamiątkowe statuetki i dyplomy powędrowały do przedstawicieli zespołów polonijnych z rąk marszałka Władysława Ortyla, zastępcy prezydenta Rzeszowa, prezesa rzeszowskiego oddziału „Wspólnoty Polskiej” i senatora Artura Warzochy, który wręczał albumy w imieniu Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. O zespołach polonijnych pamiętał również Prezydent RP Andrzej Duda, który za pośrednictwem ministra Kwiatkowskiego przekazał wszystkim przedstawicielom delegacji polonijnych płaskorzeźbę „Godła” wraz z okolicznościowymi dyplomami.

Na zakończenie spotkania Mariusz Grudzień, dyrektor festiwalu przekazał w podziękowaniu za współorganizację przedsięwzięcia statuetki: marszałkowi Władysławowi Ortylowi, prezydentowi Rzeszowa Tadeuszowi Ferencowi oraz Marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu, którą odebrał reprezentujący go senator Artur Warzocha.

To już ostatni dzień pobytu Polaków i przedstawicieli Polonii w naszym regionie. Jednak przed podkarpacką publicznością jeszcze sporo emocji. Dziś wieczorem w hali „Podpromie”, będzie miał miejsce koncert galowy „Karczma na Podzamczu”. Wczoraj polonijne zespoły w koncercie „Folklor Narodów Świata” zaprezentowały swoje taneczne i wokalne umiejętności. Barwne stroje, wesoła atmosfera i wspaniała oprawa muzyczna zachwyciły widzów, którzy każdy występ nagradzali gromkimi brawami.

Zagraniczni goście przebywają na Podkarpaciu od siedmiu dni. W tym czasie dali wiele występów w kilkudziesięciu miastach Podkarpacia. Ich pasja, szacunek i przywiązanie do polskiej kultury oraz sposób w jaki ją kultywują i pielęgnują wyrażają tęsknotę za Polską - krajem ich Ojców.

Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych odbywa się na Podkarpaciu co trzy lata. Biorą w nim udział setki naszych rodaków z wielu stron świata. Festiwal jest szczególnym pomostem łączącym mieszkańców Podkarpacia z Polakami na stałe mieszkającymi w innych państwach, którzy z radością przyjeżdżają do naszego regionu, aby poznać kulturę i historię swoich przodków.

Podkarpackie łączą szczególne więzi z Polonią, a Zarząd Województwa Podkarpackiego dostrzega potrzebę ich wzmacniania. Dlatego  podejmuje szereg inicjatyw mających budować mosty porozumień między podkarpacką społecznością a Polakami mieszkającymi poza Ojczyzną. W ubiegłym roku w naszym regionie miały miejsce dwie ważne inicjatywy: Forum Polonii Amerykańskiej i XII Światowe Igrzyska Polonijne w Bieszczadach.

 

Tekst/foto:
Daniel Kozik
wideo: Michał Mielniczuk
Biuro Prasowe UMWP