Samorząd Województwa Podkarpackiego

bip27 epuap27 rss27 mowiaca przegladarka ruch sluch

Kultura

Koncert finałowy z udziałem polonijnych miłośników polskich tańców narodowych

|

170724 poloniaXIX edycja Polonijnego Studium Choreograficznego w Rzeszowie dobiegła końca. W sali koncertowej Wydziału Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się uroczysty koncert, podsumowujący tegoroczną działalność studium. Wśród przybyłych gości znaleźli się: wicemarszałek województwa Maria Kurowska, przewodniczący sejmiku Jerzy Cypryś. 

W uroczystości wzięły również udział władze rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, organizatora kursu: prezes prof. Tadeusz Markowski oraz wiceprezes Mariusz Grudzień. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło również przedstawicieli UR.

Prężnie działająca wakacyjna szkoła tańca dla Polonusów, organizowana od 1998 r. przez rzeszowską „Wspólnotę Polską”, skupia coraz więcej młodych ludzi, mających polskie pochodzenie, niemal z całego świata. Ideą studium jest kształcenie wykwalifikowanych choreografów i instruktorów polonijnych w zakresie polskiego tańca narodowego i regionalnego. Uczestnikami czteroletniego kursu są osoby delegowane przez kierowników artystycznych polonijnych zespołów folklorystycznych, a także osoby nominowane przez polskie placówki dyplomatyczne, które na obczyźnie w swojej pracy artystycznej chcą praktykować kulturę naszego kraju. Polonijne Studium Choreograficzne, prowadzone w Rzeszowie, jest jedyną instytucją na świecie tego formatu.

Samorząd Województwa Podkarpackiego, promując Podkarpacie nie tylko w kraju, ale także zagranicą, z chęcią przyłącza się do tego typu inicjatyw. Przez ostatnie lata uczestnicy zajęć mogli liczyć na wsparcie finansowe ze strony województwa.

- Istotnym jest, by doceniać starania Polonii, która pragnie kultywować tradycje i korzenie swoich ojców. Podkarpacie jest bardzo otwarte na przedsięwzięcia, mające na celu budowanie wspólnych więzi z Polakami mieszkającymi zagranicą. W zeszłym roku gościliśmy członków I Forum Polonii Amerykańskiej, którego województwo było organizatorem. W tym roku absolwenci studium mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, podczas trwającego w Rzeszowie –  XVII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych – mówi wicemarszałek Maria Kurowska.

Od 2014 r. nadzór i realizację toku nauczania, organizowanego corocznie w lipcu przez trzy tygodnie dla każdego rocznika, objął Uniwersytet Rzeszowski. Dzięki temu słuchacze otrzymują uniwersyteckie dokumenty kwalifikacyjne ukończenia studium zgodne z ustawą o szkolnictwie wyższym i zgodne z europejskimi standardami kształcenia. Pod okiem wybitnych specjalistów i ekspertów naukowych uczestnicy doskonalą nie tylko umiejętności taneczne, ale także zdobywają wiedzę w dziedzinie regionów, etnografii czy muzyki.

Paulina Łącka-Łukasik

Kancelaria Zarządu

fot. Marcin Zych